Опело

от енциклопедия Двери
Направо към: навигация, търсене

Опело се нарича особено чинопоследование за опяване, т.е. църковна заупокойна служба за новопочинал (новопредставлен). Има четири „вида” опело: на миряни, на монаси, на свещеници и на деца. Съществува и специално опяване и погребение на Пасха и в цялата светла седмица.

Погребалните християнски обичаи имат своето начало, от една страна, в погребалните обреди на древните юдеи, в частност в обредите на Христовото погребение, а от друга – те възникнали в самото християнство и служат за израз на християнското учение за земния живот, смъртта и възкресението. Съответно с юдейските обичаи пречистото тяло на Спасителя било снето от кръста, било обвито с чиста бяла плащаница, главата привързана с кърпа, цялото тяло помазано с аромати и положено в гроб.

Така и християните приготвяли починалия за погребение, затваряли очите му, умивали тялото, обвивали го в погребални повивки (погребален покров) и го оплаквали. Но християните, за разлика от юдеите, не смятали тялото на умрелия за нечисто, затова и не се стараели да го погребат колкото е възможно по-бързо, в същия ден. Напротив, излагали тялото на представилия се за опрощаване с всички вярващи. На християнското погребение задължително присъстват: варено жито – като символ на възкресението, червено вино – като символ на пролятата за нас Христова Кръв и хляб – символизиращ Тялото Христово. Палят се свещи, за да може всеки вярващ да присъедини своята молитва за упокой към тази на църквата. Раздават се подаръци и храна като милостиня в памет на представилия се. Християните се погребват в специално обособени парцели извън населените места наречени гробища. Изключение се допуска само за духовни лица, които се погребват при храмовете или в манастирите. В древност, както и днес в ковчега при починалия се поставя кръст и части от Светото Писание.