Аграфи

от енциклопедия Двери
Направо към: навигация, търсене

Аграфи - (по-точно аграфа, т.е. незаписани слова) слова, приписвани на Иисус Христос, които не се съдържат нито в каноничните Евангелия, нито в апокрифите. Терминът е предложен за първи път от Кьорнер (1776 г.), който слага началото на изучаването им.

Къде се срещат

Аграфите се срещат:

  • в новозаветните канонични книги (Деяния, Послания);
  • в произведенията на светите отци и др. древни писатели;
  • в старохристиянските богослужебни текстове;
  • в древни ръкописи, намерени в наше време.

Произход

Аграфите или са:

1) запазени от устната традиция, или
2) са фрагменти от евангелски апокрифи, или
3) принадлежат към ранната доканонична фаза на евангелската писменост, която предхожда създаването на четирите Евангелия (вж. Източници на свещените книги).

Установяване на истинноста

Истинността на аграфите се установява хипотетично, по родството им с каноничните Евангелия или, напротив, по близостта им до апокрифите. Но, както показват изследванията, дори тези аграфи, които биха могли наистина да принадлежат към ранното предание, не внасят във вероучителния и нравствствен смисъл на Евангелията нищо съществено. Това е едно от свидетелствата, че Църквата предвидливо е запазила в канона най-необходимото за опознаването на Благата Вест.

Виж също

Източници

Logo fmb.jpg

В статията е използван речникът по библеистика на прот. Александър Мен с разрешение, дадено за OrthodoxWiki на Фонд имени протоиерея Александра Меня и неофициалния превод от сайта на П.Николов. Текстът и неговите бъдещи модификации могат да се използват и допълват свободно в рамките на лицензните споразумения на проекта.