Аарон

от енциклопедия Двери
Направо към: навигация, търсене

(13 в. пр. Хр.) Значението на името не е известно, вероятно е с египетски произход. Аарон е брат на Мойсей, по-възрастен от него с три години. Избягва заедно с Мойсей от Египет, когато по-младият брат убива един от притеснителите на евреите. Когато Мойсей започва своя спор с Твореца [Когато Мойсей спори с Бога, Който го е избрал за служение], който го бил избрал за служение, той изтъква своя говорен недъг, който според него прави невъзможно служението му. Бог му отговаря, че Той е Творец на езика и на речта и Сам ще бъде “на устата” на пророка. Но Мойсей упорства и моли Бога да намери друг. Тогава Господ му напомня за богатата реч на Аарон: “Ти ще говориш и ще влагаш слова в устата му, а Аз ще бъда при твоите уста и при неговите уста и ще ви уча какво да говорите. И той ще говори вместо теб на народа”.

Така Аарон е поставен за посредник между Моисей и народа, а по-късно ще стане и първосвещеник. “Ти ще си му вместо Бог” (Исх. 4, 17). Тези Господни слова към Моисей съдържат отговора на въпроса защо е нужен трети между Бога и човека. Посредникът не заменя Бога, а допълва това, което на мен ми липсва. Така и Аарон, получавайки Божиите слова чрез Моисей, не роптае, че Бог не се обръща пряко към него, а ги отправя към народа. Затова в Библията има много думи на Моисей, но не и на Аарон.

Според Библията Аарон не е съвършен човек, даже обратното – подчертава се, че този първосвещеник на Израил не отговаря на висотата на своето призвание. Например, докато Моисей говори с Бога, Аарон се поддава на натиска на народа и издига идола на златния телец за поклонение. Аарон се възмущава и за това, че Моисей взема за жена нееврейка. Моисей бил принуден да моли прошка от Бога за своя сподвижник и за своя народ. Така още в зората на историята на Библията се открива [разкрива] кръгът на откровението в този свят: Истината се явява чрез пророците, пази се от свещенството, почита се от народа, но и свещенството, и народът често се опитват да опорочат истината. Тогава на пророците се налага да просят от Бога вече не Истина, а Милост. Бог простил на Аарон, проявявайки безграничното Си търпение, което ще се открие в пълнота у Иисус Христос. Паметта му се празнува на 20 юли/2 август.