Параман

от енциклопедия Двери
Направо към: навигация, търсене
Параман

Параманът е четириъгълно парче плат, най-често с размери 30 на 30 сантиметра, което се носи на гърба, прикрепено с връзки през гърдите. В центъра си изобразява кръст, а наоколо — различни символи. Петелът напомня за покаянието на св. ап. Петър. Чукът, клещите и гвоздеите за страданията Христови. Стомната е символ на стомната с манна, пазена в старозаветния храм. Манната пък е символ на Божието благословение. Стълбата символизира духовното възкачване и трудността на монашеския път. Слънцето над кръста е символ на Христос. По краищата на парамана има надпис „Аз язвите на Господа Бога, Иисуса Христа на моето тяло нося”. Надписът и параманът, като цяло напомнят за благото Христово иго и борбата с плътта. Параманът е отличителен белег на малката схима.