Промени

Направо към: навигация, търсене

Псалм

82 bytes added, 14:23, 29 август 2009
редакция без резюме
1. Благославяй, душо моя, Господа и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.
2. Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от неговите Неговите благодеяния.
3. Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи;
4. избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости;
5. насища с блага твоето желание: подновява се като на орел твоята младост.
6. Господ дава правда и съд на всички обидени.
7. Той показа Своите пътища МойсеюМоисею, на Израилевите синове - Своите дела.
8. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив;
9. Той се не гневи докрай, ните нито се вечно сърди.10.Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове;:
11.защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта /на Господа/ към ония, които се боят от Него;
12.колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония;
19.Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава.
20.Благославяйте Господа /всички/Ангели Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на словото Му;
21.благославяйте Господа всички Негови войнствавоинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му;
22.благославяйте Господа, всички Негови дела, по всички места на Неговото владичество. Благославяй, душо моя, Господа!
 
Из Псалтир /у евреите - "Книга на Хваленията"/
12
редакции

Навигация