Промени

Направо към: навигация, търсене

Псалм

3014 bytes added, 14:14, 29 август 2009
редакция без резюме
Псалмопевецът Давид - хваление и благодарност
ПСАЛОМ 102 1. Благославяй, душо моя, Господа и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.2. Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от неговите благодеяния.3. Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи;4. избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости;5. насища с блага твоето желание: подновява се като на орел твоята младост.6. Господ дава правда и съд на всички обидени.7. Той показа Своите пътища Мойсею, на Израилевите синове - Своите дела.8. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив;9. Той се не гневи докрай, ните се вечно сърди.10.Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове;11.защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта /на Господа/ към ония, които се боят от Него; 12.колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония;13.както баща милува синове, тъй и Господ милува ония, които Му се боят.14.Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст.15.Дните а човека са като трева; като полски цвят - тъй цъфти той:16.понесе се над него вятърът, и няма го, и мястото му вече го не познава.17.А милостта на Господа е отвека и довека към ония, които Му се боят;18.и правдата Му е върху синовете на синовете, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.19.Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава.20.Благославяйте Господа /всички/Ангели Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на словото Му;21.благославяйте Господа всички Негови войнства, Негови служители, които изпълнявате волята Му;22.благославяйте Господа, всички Негови дела, по всички места на Неговото владичество. Благославяй, душо моя, Господа!
12
редакции

Навигация