Промени

Направо към: навигация, търсене
редакция без резюме
Заб. Съществуват мнения, според които дългото и средното тире трябва да бъдат уеднаквени. Някои автори настояват да се употребява само средно тире, други &mdash само дълго.
 
=== Кирилско "и" с ударение ===
Както е известно, думата "и́" — кирилското "и" с ударение — е съкратената форма на местоименията "неин", "нейна", "нейно", "нейни" и "ней". Не може да бъде набрана направо от клавиатурата — вместо това се използва командата "и́".
=== Курсив ===

Навигация