Промени

Направо към: навигация, търсене
редакция без резюме
По принцип статиите в '''енциклопедия "Двери"''' трябва да са написани в „енциклопедичен“ стил, тоест, да са като за енциклопедия, въпреки че може да има и изключения. Това не означава, че статиите трябва да са съобразени с академични изисквания за писане или светска ерудиция, но е желателно известно ниво на професионализъм и логика.
Същевременно подходът ни е "агиографски", т.е. стремежът е да се пише с почит и смирение по вдъхващите благоговение теми, за които става дума. Старайте се писаното от Вас да е в този стил. Ние се стремим точно и смирено да предадем истините на православната християнска вяра чрез един задълбочен, но лесен за ползване и четене ресурс &ndashmdash; едно достъпно съкратено изложение на православното християнство. Винаги помнете това, когато предлагате материали за сайта.
==Внасяне на статии от Уикипедия==
* ''Бог'' (когато се използва като собствено име), ''Господ'', ''Христос'' и ''Троица''
* ''Църквата'', когато се отнася за общността на християните (обаче ''църква'' за отделна сграда)
* ''Писанието'', съответно ''Светото Писание'', когато става дума за Библията (обаче с малка буква, когато се отнася за писанията на други религии &ndashmdash; тогава името се схваща като нарицателно, а не като собствено)
* ''Изток'' и ''Запад'', когато се отнасят за страни, народи, култури (обаче ''изток'' и ''запад'', когато назовават посоките на света); напр. "Източната Църква" или "Западното богословие", но "западните епархии" или "апостолите отишли на изток"
* Прозвищата: ''Всевишния'', ''Всемогъщия'' и др.под., когато се отнасят за Бога, както и думи като ''Дева'', ''Богородица'', ''Кръстител'', когато са съставна част от собствено име или са употребени самостоятелно като собствени имена
Следните думи трябва да бъдат изписвани '''с малки букви''' в статиите от OrthodoxWiki:
* ''православие'', ''християнство'' и др.под. &ndashmdash; имената на вероизповеданията и народите са нарицателни и се пишат с малка буква според правилата на българския език
* ''свети'', ''апостол'', ''епископ'' и т.н.; пред собствено име те могат да бъдат съкращавани съответно ''св.'', ''ап.'', ''еп.'' (напр. "св. Илия", "ап. Павел")
==Външни хипервръзки==
* [http://www.bartleby.com/141/ Елементи на стила на писане] &ndashmdash; класическо ръководство по английски език от Уилям Стрънг, журналист.
<!--

Навигация