Първа книга на Енох

от енциклопедия Двери
Направо към: навигация, търсене

Първа Книга Енох (1 Енох) – Старозаветен апокриф, жанрово се отнася към апокалипсисите, съдържа обети и пророчества за световни събития и идване на Месия, който е наречен Човешки син, Избраник, Син на жена, Свят. Казва се, че той е "избран и скрит" пред Повелителя "преди да бъде създаден света" (48:70). По стил и дух Книга 1 Енох е най-близка до Книга Даниил.

Историята за грехопадението авторът (или авторите) свързва (свързват) не с Бит 3, а с Бит 6:1-6: падналите ангели научават хората да магьосничестват и затова са хвърлени в бездната (вж. Юд 1:6, 14-15).

Книгата се разделя на няколко части:

  • встъпление (1-5);
  • ангелите и вселената (6-36);
  • притчи (37-71);
  • небесните светила (72-82);
  • видения (83-90);
  • увещания за праведност (91-105);
  • заключение (106-108), включващо Книга Ной (106-107).

Книга 1 Енох дава най-пълна представа за надеждите на юдеите през междузаветния период. Открита е повторно в етиопски превод и е издадена на английски език през 1821 г. Запазени са откъси на гръцки и арамейски език (в Кумран). Явно не всички части на книгата са написани по едно и също време. Най-ранните раздели засягат епохата на Макавейското въстание (има преки намеци за Иуда Макавей). Макар че не е включена в канона, Книга 1 Енох се е ползвала с голямо уважение от древната Църква.

Източници

Logo fmb.jpg

В статията е използван речникът по библеистика на прот. Александър Мен с разрешение, дадено за OrthodoxWiki на Фонд имени протоиерея Александра Меня и неофициалния превод от сайта на П.Николов. Текстът и неговите бъдещи модификации могат да се използват и допълват свободно в рамките на лицензните споразумения на проекта.