Разлика между версии на „Псалм“

от енциклопедия Двери
Направо към: навигация, търсене
(Заместване на съдържанието на страницата с „'''Псалм''' - лирична църковна песен за възхвала на Бога.“)
 
(Не са показани 5 междинни версии от друг потребител)
Ред 1: Ред 1:
Псалмопевецът Давид - хваление и благодарност
+
'''Псалм''' - лирична църковна песен за възхвала на Бога.
 
 
ПСАЛОМ 102
 
 
 
1. Благославяй, душо моя, Господа и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.
 
2. Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от неговите благодеяния.
 
3. Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи;
 
4. избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости;
 
5. насища с блага твоето желание: подновява се като на орел твоята младост.
 
6. Господ дава правда и съд на всички обидени.
 
7. Той показа Своите пътища Мойсею, на Израилевите синове - Своите дела.
 
8. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив;
 
9. Той се не гневи докрай, ните се вечно сърди.
 
10.Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове;
 
11.защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта /на Господа/ към ония, които се боят от Него;
 
12.колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония;
 
13.както баща милува синове, тъй и Господ милува ония, които Му се боят.
 
14.Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст.
 
15.Дните а човека са като трева; като полски цвят - тъй цъфти той:
 
16.понесе се над него вятърът, и няма го, и мястото му вече го не познава.
 
17.А милостта на Господа е отвека и довека към ония, които Му се боят;
 
18.и правдата Му е върху синовете на синовете, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.
 
19.Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава.
 
20.Благославяйте Господа /всички/Ангели Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на словото Му;
 
21.благославяйте Господа всички Негови войнства, Негови служители, които изпълнявате волята Му;
 
22.благославяйте Господа, всички Негови дела, по всички места на Неговото владичество. Благославяй, душо моя, Господа!
 

Текуща версия към 15:18, 1 септември 2009

Псалм - лирична църковна песен за възхвала на Бога.