Промени

Направо към: навигация, търсене

Викарият на Западния обряд

1090 bytes added, 11:28, 3 май 2008
Създаване на Викарията
На 31 Май 1958 г. антиохийският патриарх [[Александър III (Тахан]], след съвещаване с главите на останалите автокефални Правослани църкви, благославя на митрополита на Ню Йорк Антоний (Башир) да се служи по [[Западен обряд]] в Антиохийската Православна Християнска архиепископия за Северна Америка. През месец август на същата година митрополит Антоний издава декрет за създаването на Викарият на Западния обряд в своят диоцез.
:The late Metropolitan Antony Водачи и отделни представители на различни общности са се обръщали към покойният митрополит Антоний (BashirБашир) of the Syrian Antiochian Archdioceseот Сирийската Антиохийска архиепископия. Неговата практика е била стрателно да проучва търсещите единство с Църквата, was approached by leaders and individuals of various bodiesкато е имало случаи и да откаже на някои. He always made it his policy to thoroughly investigate such seekers of unity with the Church В същото време, and has had occasion to refuse several. At the same timeв желанетоси да разшири и осъществи Православната мисия в Америка, howeverмитрополит Антоний е осъзнал, in desiring to extend and implement Orthodoxy’s mission in Americaче има и такива хора, Metropolitan Antony realized that there were also those outside of communion with the Church who were sincerely seeking the truthкоито не са в общение с Църквата, who were desirous of becoming engrafted to the vine of Christно искренно търсят истината и желаят да бъдат присъдени на Христовата лоза. After considerable meditation of the problem and taking into consideration the action of the Church elsewhere in the worldСлед продължителни обмисляния и като взел предвид практиката на Църквата по света, namely Franceи по-специално във Франция, he came to the conclusion that the use of a Western rite in America could be of importance in facilitating the return to the Church of separated Western Christians in Americaтой направил извода, че служенето по Западен обряд в Америка може улесни завръщането в Църквата на разделените западни християни в Америка. He turned for guidance to the late Patriarch Alexander III of Antioch who, in May, Той се обърнал за разрешение към покойния Антиохийски патриарх Александър ІІІ. През май 1958г. След съвещание с другите автокефални църкви, after consultation with the other Autocephalous Churches, gave an affirmative replyпоследният дал утвърдителен отговор. Forwarding to the Metropolitan an Arabic translation of the famous Препрещайки арабски превод на известния Указ от 1936 Ukase of the Moscow Patriarchateг.на Московската патриаршия, the Patriarch of Antioch authorized Metropolitan Antony to "take the same actionАнтиохийският патриарх благословил митрополит Антоний да „предприемете същите действия, leaving to your Orthodox zeal and good judgment the right to work out the details in the local situationsпредоставяйки на Вашата православна ревност и разумно съждение правото да изготвите подробностите съгласно местното положение."[http://www.westernorthodox.com/anthony]
The first Vicar General of the Western Rite Vicariate was Fr. [[Alexander Turner]]Първият Архиерейски наместник на Викарията на Западния обряд бил отец Александър Търнър, who had served as bishop to those parishes before reception into the Antiochian Archdioceseкоито служил като епископ на тези енории, преди приемането им в Антиохийската архиепископия.
===The Vicariate today===
64
редакции

Навигация