Промени

Направо към: навигация, търсене

Викарият на Западния обряд

877 bytes added, 15:09, 25 април 2008
Преди създаването на Викарията
:В края на Деветнадесети век единственият православен епископ в Северна америка, впоследствие руски патриарх, [[Тихон Московски|Тихон (Белавин)]] започнал преговори с група Епископални християни, които желаели да продължат употребата на американския ''Общ молитвеник'', вместо [[Византийския обряд]]. Епископ Тихон се обърнал към Московския Свети синод, като комисия от богослови била определена да извърши подробно изследване и преработка на Общия молитвеник, за да бъде одобрен за новообърналите се (докладът бил отпечатан в ''Списанието на Санктпетербургската Духовна академия'', резюме на английски в ''The Russian American Messenger'', критика от двама англикански учени излязла като ''Трактат ХІІ'' на Алкунския клуб, а пълна версия в бележки излязла в списание ''Православен католически преглед'', издание на Антиохийската Северноамериканска архиепископия).
:Митрополит [[Герасим (Месера) Бейрутски]] received a Western Rite movement in England before World War Iприел в общение една общност със Западен обряд преди Първата световна война, and Metropolitan а митрополит [[Germanos Герман (Shehadi) of Zahle|Germanos (ShehadiШехади)от Захле]], while resident in the United Statesдокато живял в САЩ, engaged in negotiations to receive a [[Roman Catholic Church|Roman Catholic]] movement in Mexico in the 1920sвзел участие в преговорите за приемането на едно римо-католическо движение в Мексико през 20-те години. Neither of these projects resulted in a continuing communityНито едно от тези начинания не завършило като като обособена общност. They are noticed here to demonstrate that an Orthodox Western Rite is not a recent projectОтбелязват се тук, за да се разбере че Православният Западен обряд не е ново начинание.
:Our present Western Rite Vicariate began with the return of a few parishes of converts that had dropped out of our diocese in the difficult days after World War IНашият сегашен Викарият на Западния обряд започна със завръщането на няколко енории от новообърнати в Православието, които бяха отпаднали от нашата Архиепископия в тежките години след Първата световна война. It was approved by the late Patriarch Alexander and was finally received in the early 1950sТова беше одобрено от покойния патриарх Александър, като окончателно бяха приети в началото на 50-те години. There are presently some twenty centersДнес има около двадесет такива центъра. There are no invented services: the parishes use either the form approved for Overbeck or for Patriarch TikhonНяма новосъздадени служби - енориите използват или обряда одобрен за Овербек, или за патриарх Тихон, now a saint of the Churchсега канонизиран за светец.[http://www.westernorthodox.com/twain]
ThusТака, in some senseв някакъв смисъл, the Antiochian Archdiocese Антиохийската свереноамериканска архиепископия "inheritedнаследи" the parishes which made up the Western Rite Vicariateенориите, които образуват Викарията на Западния обряд.
===Creation of the Vicariate===
64
редакции

Навигация