Промени

Направо към: навигация, търсене

Литургия на свети Тихон Московски

1399 bytes added, 12:29, 19 април 2008
Произход на обряда
 
'''Светата литургия на свети Тихон Московски''' е една от литургиите, отслужвани във [[Викарията на Западния обряд]] на [[Антиохийската православна църква]] (АВЗО). В АВЗО е одобрена употребата на двe разновидности на литургията - едината от ''Православният требник'', а другата в ''Служебника на свети Андрей'', въпреки че практически всички енории в АВЗО служат само тази от ''Православният требник''.
==Произход на обряда==
Светата литургия на свети Тихон Московски е създадена през 1970 г. за нуждите на епископални християни (англикани), приели Православието, но желаещи да съхранят литургията, с която са свикнали. Поради това текстът на литургията е взет основно от "Общия молитвеник" от 1928 г. на Епископалната църква, заедно с някои особености от Римо-католическата меса отпреди реформите на Втория ватикански събор, като са направени определени промени за да бъде съобразена с православното богословие и практика (като епиклеза и премахването на Филиокве от Никейско-Цариградския Символ на вярата). The adaptation of the rite was the work of Father Joseph AngwinПреработката на службата е извършена от отец Джоузеф Ангуин. The naming of the liturgy after [[Tikhon of Moscow|St Tikhon the Enlightener of America]] is based upon events that occurred when St Tikhon was the ruling bishop of the American diocese of the [[Church of Russia]]Литургията е наречена на свети Тихон Московски, поради следните събития, протекли по времето, когато св. Some Episcopalians who wished to become Orthodox asked [[Bishop]] Tikhon whether they might be allowed to continue to use their Anglican liturgy Тихон е бил управляващия епископ на Американската епархия на Руската православна Църква: Някои епископални християни, които желаели да станат православни, запитали епископ Тихон дали ще им се разреши да продължат да служат своята Англиканска Литургия (that of the American от американския "Общ молитвеник" от 1892 ''Book of Common Prayer''г.). He sent the BCP to MoscowЕпископ Тихон изпратил на Синода Общият молитвеник, where a commission was appointed to examine they issueкъдето била съставена комисия, която за изследва проблема. The final report addressed the changes that would need to be made in the BCP in order to make it suitable for Orthodox worshipОкончателният доклад отбелязвал нужните промените, които трябвало да се направят в Общия молитвеник, за да може същият да се използва в православното богослужение, but neither the Commission nor Bishop Tikhon approved a riteно и синодалната комисията, и епископ Тихон не утвърдили обряда. The Holy Synod noted in its Observations that the specific rite Синодът решил, че такава особена служба "can be carried out only on the spot, in Americaможе да се състави само на място,в Америка" and found it и е намерил за "desirable to send the 'Observations' themselves to the Right Rev. Tikhon, the American Bishop.желателно да изпрати резултатите от проучването на Правоправящия американски епископ - преподобния Тихон" Between communications, the Episcopalians who had petitioned St. Tikhon withdrew. ThusПо време на тази преписка, Stепископалните християни оттеглили исканията си. Tikhon could not receive any Episcopalians before returning to Russia in Поради това до завръщането си в Русия през 1907г. However, some of the recommendations for the liturgy and canonical hours of prayer were implemented by the [[Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America]]свети Тихон не успял да приеме в общение епископални християни. Но някои от препоръките за литургията и часовете били приети от Антиохийската православна християска архиепископия за Северна Америка. ROCOR has since implemented some of them, as well, in approving След това Руската православна задранична църква е въвела някои от тях при преработването на "Английската литургия"The English Liturgy." Hierarchs in the Antiochian, AlexandrianЙерархиите на Антиохийската, and Moscow PatriarchatesАлександрийската и Московската патриаршии, as well as ROCORкакто и на Руската православна задранична църква, have approved a form of this liturgyса одобрили тази литургия.
==Structure of the Ordinary==
64
редакции

Навигация