Промени

Направо към: навигация, търсене

Ангел

7044 bytes added, 12:50, 8 август 2006
редакция без резюме
'''Ангелът''' е надарено с разум и собствена воля духовно същество, което известява и изпълнява Божията воля. Произхожда от гръцкия глагол "αναγγέλω", който означава възвестявам. библейската еврейска дума за ангел - maleak /пратеник/също указва на ангелите като на Божии пратеници.
Ангелите са безсмъртни, но не носят безсмъртието в по своята природа, както е при безначалния [[Бог]], а са безсмъртни "по благодат". Те са първото Божие творение и според Свещеното Писание те са сътворени от Бога в твърде голямо множество (свр. Втор. 33:2 Евр. 12:22). Указание за тяхното сътворяване намираме още в първия стих на кн. Битие, където се описва Божията творческа дейност и по-точно сътворяването на небето (шамайм – библ. евр.). Под думата „небе”, употребена тук, светите отци разбират ангелския, духовен свят. Това тяхно тълкувание се основава на факта, че когато писателят на кн. Битие в резюме представя цялостното Божие творение, пише: „Така бяха завършени небето и земята и цялото им войнство” (Бит. 2:1 – превод според т. нар. Масоретски текст). Под „войнство” трябва да се разбират ангелите, които подобно на войнска свита служат на Господ. Често пъти в Стария Завет Господ се нарича Господ на войнствата (Яхве цеваот (думата цеваот в гръцката транскрипция е Саваот)). Сред ангелските сили особено се отличава Ангелът на Господ (малеах Яхве). Той присъства когато Авраам възнамерява да принесе сина си Исаак в жертва (Бит. 22:1-19) и възпира патриарха от това жертвопринасяне (Бит. 22:12). Ангел Господен се явява и на Агар, когато тя бяга от гнева на господарката си Сара, и се намират в необитавана местност (Бит. 16:6-7). Тук при един живителен извор Той й обещава многобройно потомство (Бит. 16:10-12 ) и я утешава. Ангел Господен се явява и на Моисей в пламъка, който гори но не изгаря трънния храст, когато Бог открива на Моисей Своето име: Аз съм Този Който съм (ехейе ашер ехейе – библ. евр.). В преводът на Седемдесетте (Septuaginta – започнат пред ІІІ в. пр. Хр.), това Божие име е предадено с думите: Този, Който е (хо он – библ. гр.). Този превод е следствие на правилното разбиране на спецификата на значението на Имперфект в библейския еврейски език. Ангел Господен възпира Валаам, когато той желае да прокълне израилския народ, като спира неговата ослица и чрез нея го вразумява, а след това и Сам му се явява и го изобличава за неговото коравосърдечие (Числ. 22:22-35). По време на епохата на т. нар. съдии (шофетим – библ. евр.) на Израил (ок 1200-1020 г. пр. Хр.), Ангел Господен също присъства на ред важни събития и вдъхновява съдиите да воюват за да се избави отделен род (коляно) от религиозното и политическо влияние на различните езически народи (вж. Съд 6:11-12 и сл., където Ангелът на Господ вдъхновява Гедеон за война срещу мадиамците). В книгата на св. прор. Захария, е описано видение (Зах. 3 гл.) в което Ангелът на Господ защитава първосвещеник Иисус (който е съвременик на прор. Захария) от нападенията на Сатаната (сатан - противник). След това този Ангел заповядва на останалите ангелите, да снемат от първосвещеник Иисус оцапаната му одежда и да го облекат в тържествени дрехи (Зах. 3:4-5) като поставят на главата му кидар (по всяка вероятност кидарът е вид тюрбан, който се носи от първосвещеника на главата). Събличането на оцапаните одежди и обличането на Иисус в чисти одежди е външен израз на прощението на греховете на първосвещеника, което Ангелът Господен е извършил (вж. Зах.3:4). Кидарът е част от първосвещеническото одеяние, който се слага на главата само при тържествени случай. Така първосвещеник Иисус не само е опростен, но е и дарен с утеха и милост от Ангелът на Господ. Според светоотеческото разбиране Анелът Господен е Второто Лице на Св. Троица – Бог Слово, Който се въплъти и стана Човек, като прие човешко естество и името Иисус (Йешуа – Яхве спасява). Като се явява като Ангел на Господ, Бог Слово от една страна указва на Своето божествено достойнство понеже, както видяхме, винаги присъства на събития от особена значимост, а от друга подготвя Израил за възприемането на Неговото въплъщение и земно служение. Господ Иисус Христос, който се откри като Ангел на Господ в Стария Завет учението Си и делата си възвестява Новия Завет, който Той даде като разкри Себе Си такъв какъвто Той е – истински Бог и истински Човек.
В трудовете на св. [[Дионисий Ареопагит]] намираме следната класификация: Ангелите са разделени на три степени, като във всяка от тях има по три чина.
0
редакции

Навигация