Промени

Направо към: навигация, търсене
редакция без резюме
Личните местоимения, когато се отнасят за Бога, могат да бъдат изписвани както с главна, така и с малка буква.
=== Italics Курсив ===Use the Използвайте <code><nowiki>''</nowiki></code> (italicкурсив) markupза писане. ExampleПример:
:<code><nowiki>''This is italicТова е курсив.''</nowiki></code>
which producesкоето произвежда
:''This is italicТова е курсив.''
====TitlesЗаглавия====''ItalicsКурсив'' should be used for titles of the followingтрябва да бъде използван за заглавия, като следните:
* booksкниги* filmsфилми* long poemsдълги поеми* musical albumsмузикални албуми* newspapersвестници* periodicals периодични (journals and magazinesжурнали и списания)* playsигри* TV seriesтелевизионни сериали* works of visual artтворби от визуалното изкуствоКурсив се използва главно за заглавия на по-дълги творби. Заглавия на по-кратки творби,като следните, трябва да бъдат ограждани в кавички (""):
Italics are generally used for titles of longer works. Titles of shorter works* статии, such as the following, should be enclosed in quotation marks (""):есета или документи * заглавия на по-дълги творби* епизоди на телевизионни серии* кратки поеми* кратки истории * песни
* articlesИма няколко случая, essaysв които заглавието не трябва да бъде нито в курсив, or papers * chapters of a longer work * episodes of a television series* short poems* short stories * songsнито да бъде поставяно в кавички:
There are a few cases in which the title should be neither italicized nor placed in quotation marks* Библията* Правни документи(примери:Конституцията, Декларацията за независимост)
* the Bible====Дума като друга дума====* legal documents (examplesИзползвайте курсив, когато пишете думи, като имате предвид друго или когато използвоте букви. Например: the Constitution, the Declaration of Independence)
====Words as Words====Use italics when writing about words as words or when referring to letters*Терминът ''panning'' произхожда от ''panorama'', дума първоначално измислена през 1787. For example:
*The term ''panning'' is derived from ''panorama'', a word originally coined in 1787. *The letter Думата ''E'' is the most common letter in е най-често срещаната буква за English.
===Dates===
1
редакция

Навигация