Отвори главното меню

Дверия β

Ставрос (кръст) Нововизантийска невма, включена и в хурмузиево-хрисантовата нотация като временен знак, който играе роля на внезапна кратка пауза.

Panneau travaux.png

Тази статия се нуждае от подобрение.

Необходимо е: важно е да се намери изображение, препратки. Можете да натиснете на редактиране и да нанесете нужните корекции.