Отвори главното меню

Дверия β

Промени

Миропомазване

2263 bytes added, 11:13, 18 юни 2006
редакция без резюме
В Православната църква миропомазването е неразделно свързано с кръщението. Вече кръстеният във вода християнин Нарича се помазва още "печат"със св(2 Кор. миро накръст по челото1:22), очите, ноздрите, устата, гърдите, ръцете и нозете"помазание" (2 Кор. По този начин цялото тяло на новия християнин се "запечатва" с [[мирото]], осветено от епископ, като се изричат думите 1:21) или "Печат на дара залог на Светия ДухДуха"(2 Кор. 1:22).
Чрез това В Православната църква миропомазването е неразделно свързано с [[тайнствокръщение]] вярващият получава като дар Светия Духто. Вече кръстеният във вода християнин се помазва "със св. миро накръст по челото, очите, ноздрите, устата, гърдите, затова Църквата го нарича ръцете и нозете". По този начин цялото тяло на новия християнин се "запечатва"лична с [[Петдесетницамиро]]то, осветено от епископ, като се изричат думите "Печат на дара на Светия Дух".
Чрез това [[тайнство]] вярващият получава като дар Светия Дух.  Установяването му е в пряка връзка с кръщението на Господ Иисус Христос в река Йордан, когато "Дух Светий слезе върху Него" (Лука 3:22). Апостолите също призовавали Св. Дух да слезе над приелите кръщение и "възлагаха върху им ръце, и те приемаха Светия Дух"(Деян.8:17). Преподаването на Св. Дух от апостолите става чрез възлагане на ръце. Тази практика продължава и в след апостолския период, за което свидетелстват Тертулиан (230 г.) и св. Киприян Картагенски (275 г.). През 3-4 в. постепено възлагането на ръце било заменено с помазване с осветен елей. "Апостолски постановления" (4 в.), "Египетските църковни постановления" (3 в.) и някои от каноните на св. Иполит Римски (235 г.) говорят за помазване с "евхаристиен елей", освещаван от епископ по време на кръщението. През 390 г. Теофил Александрийски наредил освещаването на елея за миропомазване да бъде извършвано веднъж в годината. Най-често това се извършва на Велики Четвъртък.  Според утвърдената църковна практика днес само предстоятелите на [[автокефалните църкви]] (патриаршии) могат да освещават миро. Западното богословие е разделило тайнството миропомазване от тайнството [[кръщение]], въпреки че в богослужебната традиция на Църквата те са свързани.
[[Римокатолическата църква]] го извършва над вярващия едва след влизането му в зряла възраст и го счита за предпоставка към св. причастие. Затова Католическата църква не причастява малки деца.
[[Протестантите]] отхвърлят характера му на тайнство, тъй като според тях то отрича самодостатъчността на тайнството Кръщение.
[[Православната църква ]] го счита за изпълнение на Кръщението, така както и участието в св. Евхаристия (тоест св. причастие) е изпълнение на миропомазването. Кръщение-миропомазване-евхаристия са трите неразделни части на християнското посвещение в Църквата.
Молитвата при извършване на тайнството св. миропомазване категорично ги обединяваобвързва трите тайнства:
''"Благословен си, Господи, Боже Вседържителю, Който си подарил на нас, недостойните, многоценно очищение в св. Кръщение и божествено освещение в животворно помазание. Който и сега си благоволил да възродиш новопросветения си раб чрез вода и Дух и си му дарил прошка на волните и неволни грехове. Сам Ти, милосърдни Владико, Всецарю, подари му и печата на дара на Светия и всесилен Твой Дух, Комуто се покланяме, и причастието на светото Тяло и драгоценна Кръв на Твоя Христос".''[[Категория:Тайнства]]