Отвори главното меню

Дверия β

Клирос-/гр.ез.cliros/-повдигнати места пред двете страни на иконостаса в храма със специални поставки на тях,където певците стоят по време на богослужение и държат нужните книги. Различаваме ляв и десен клирос.