Отвори главното меню

Дверия β

Чин - пълно изложение в църковните книги на всички молитви за определено богослужение, както и тяхната последователност. Например „Чин на божествената литургия” в „Служебника” или „Чин за освещаване на храм” в „Требника