Отвори главното меню

Дверия β

Часослов

Часослов от 15 век
"Часословец" - Яков Крайков, 16 век

Часослов - църковно-богослужебна книга, предназначена за четци и певци. "Часословът" съдържаща псалми, молитви, песнопения и др. текстове от дневния кръг на богослужението, извън текстовете на св. Литургия, които са в служебника.