Отвори главното меню

Дверия β

Тромиконсинагма

Хирономична невма от късновизантийската нотация, представляваща съчетание от думите: тромикон и синагма.

Panneau travaux.png

Тази статия се нуждае от подобрение.

Необходимо е: нещо това обяснение твърде тривиално ми се струва, липсва обяснение за предназначението на невмата, липсва изображение. Можете да натиснете на редактиране и да нанесете нужните корекции.