Отвори главното меню

Дверия β

Промени

м
Допълнителни подробности за стила на писане
*Започвайте статиите с '''темата в получер шрифт''' като част от уводен абзац, касаещ описваната тема. Уводният абзац би следвало да представлява кратко обобщение на съдържанието на статията.
*Когато създавате '''wiki-връзки''' в самата статия, е необходимо да създадете връзка за даден израз само в уводната част или когато този термин се използва за пръв път в статията. В по-дългите статии е приемливо да се създава връзка към даден термин и в началото на следващи по-главни раздели.
*Когато използвате името на човек за пръв път, изписвайте го изцяло (напр., '''митрополит'''), но го съкръщавайте съкращавайте в последствие (напр., '''митр.''').
*Опитайте се да променяте начина, по който назовавате различните хора; не е нужно да изписвате '''св.''' пред името на светеца във всеки един случай, нито името и фамилията на владика всеки път, когато го назовавате.
*Създайте и '''Вижте също''' (за вътрешни препратки към свързани статии) и раздел '''Външни хипервръзки''' като последни редове в статията.