Сергей Аверинцев

от енциклопедия Двери
Версия от 06:09, 13 юли 2006 на WikiSysop (беседа | приноси)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене
Averinsev.jpg
Сергей Сергеевич Аверинцев (10.12.1937-21.02.2004) - руски филолог, историк на културата, библеист, критик и преводач; поет. Роден е в Москва, в семейството на професор от Московския държавен университет. През 1961 г. завършва класическа филология в Московския държавен университет; през 1967 защитава кандидатска дисертация на тема "Плутарх и античната биография: Към въпроса за класическия жанр в историята на жанра" (публикувана през 1973). През 1977 защитава докторска степен с дисертация на тема "Поетика на ранновизантийската литература". Работи в Института по история и теория на изкуството и в Института по световна литература към АН на СССР. Доктор на филологическите науки (от 1981), а от 1987 е член-кореспондент на АН на СССР (от 1991 Руска АН). През 1989-1991 е депутат във Върховния съвет на бившия СССР.

В областта на библейската история, от нейния междузаветен период, е работата му “Греческая "литература" и ближневосточная "словесность". Там анализира източниците на взаимодействие между културите на старозаветния и елинистичния свят. По проблемите на богословието и ролята на учителните книги на Стария Завет и особено на Кн. Притчи, е статията: «К уяснению надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской» («Древне-русское искусство», М., 1972). След това излиза негов превод на Книга на Йов («Поэзия и проза Древнего Востока», М., 1973), в която Аверинцев акцентира върху поетическия и диалогичен характер на книгата. На различни аспекти на библейската семантика е посветен очеркът «EUSPLAGCNIA» (см. сб. памяти Н.И.Конрада «Историко-филологич. исследования», М., 1974). Сравнително-религиозен анализ на Библията и античните възгледи се съдържа в книгата «Поэтика ранневизантийской литературы» (М., 1977). По негови материали е съставена 12 глава на «Истории древнего мира» (т. 3, М., 1983), посветена на историята на ранното християнство. Автор е на два очерка по история на библейските книги, включени в сборника «Древнееврейская литература» (гл. 4) и «Истоки и развитие раннехристианской литературы» (гл. 9). Преводите на Аверинцев на сирийски старозаветни и новозаветни апокрифи в това число и гностическите са поместени в неговия сборник: «От берегов Босфора до берегов Евфрата» (М., 1987). През 1988 -1989 г. списанието «В мире книг» публикува коментари на Аверинцев към синодалния превод на Евангелие от Матей. Това е само малка част от голямото наследство на известния руски учен.

Източници

Logo fmb.jpg

В статията е използван речника по библеистика на прот. Александър Мен с разрешение, дадено за OrthodoxWiki на Фонд имени протоиерея Александра Меня Текстът и неговите бъдещи модификации могат да се използват и допълват свободно в рамките на обявените лицензи на проекта.