Отвори главното меню

Дверия β

Светилен

Светилен (ексапостиларий) Светилният е тропар, който заема мястото на ексапостилария в обикновени дни. Съдържанието му описва божестваната светлина, разпръсквана от Гроба Господен или божествената светлина, която ни просвещава. От тук и името му ­ светилен. Светилните са единадесет на брой и съответстват на броя на възкресните евангелия.

Panneau travaux.png

Тази статия се нуждае от подобрение.

Необходимо е: изображение, препратки, форматиране, да се създаде и статия ексапостиларий, която да сочи тук. Можете да натиснете на редактиране и да нанесете нужните корекции.