Отвори главното меню

Дверия β

Псифистонсинагма

Съставена от думите псифистон и синагма. Тази невма не е включена в хрисантовата нотна система.

Panneau travaux.png

Тази статия се нуждае от подобрение.

Необходимо е: разяснение, изображение. Можете да натиснете на редактиране и да нанесете нужните корекции.