Разлика между версии на „Псалм“

от енциклопедия Двери
Направо към: навигация, търсене
Ред 36: Ред 36:
 
22.благославяйте Господа, всички Негови дела, по всички места на Неговото владичество. Благославяй, душо моя, Господа!
 
22.благославяйте Господа, всички Негови дела, по всички места на Неговото владичество. Благославяй, душо моя, Господа!
  
Из Псалтир /у евреите - "Книга на Хваленията"/
+
''Из Псалтир /у евреите - "Книга на Хваленията"/''

Версия от 14:45, 29 август 2009

Псалмопевецът Давид - хваление и благодарност

ПСАЛОМ 22

1. Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: 2. Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води, 3. подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. 4. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват. 5. Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми, помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена. 6. Тъй благостта и милостта /Ти/ да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.


ПСАЛОМ 102

1. Благославяй, душо моя, Господа и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име. 2. Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. 3. Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи; 4. избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости; 5. насища с блага твоето желание: подновява се като на орел твоята младост. 6. Господ дава правда и съд на всички обидени. 7. Той показа Своите пътища Моисею, на Израилевите синове - Своите дела. 8. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив; 9. Той се не гневи докрай, нито се вечно сърди. 10.Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове: 11.защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта /на Господа/ към ония, които се боят от Него; 12.колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония; 13.както баща милува синове, тъй и Господ милува ония, които Му се боят. 14.Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст. 15.Дните а човека са като трева; като полски цвят - тъй цъфти той: 16.понесе се над него вятърът, и няма го, и мястото му вече го не познава. 17.А милостта на Господа е отвека и довека към ония, които Му се боят; 18.и правдата Му е върху синовете на синовете, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват. 19.Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава. 20.Благославяйте Господа /всички/Ангели Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на словото Му; 21.благославяйте Господа всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му; 22.благославяйте Господа, всички Негови дела, по всички места на Неговото владичество. Благославяй, душо моя, Господа!

Из Псалтир /у евреите - "Книга на Хваленията"/