Отвори главното меню

Дверия β

Потир

Потирът е чаша с високо дъно, обикновено от злато, сребро или олово, където става освещаването на виното и претворяването му в Кръв Христова. Потирът напомня чашата, с която Господ Иисус Христос причастил апостолите на Тайната вечеря.

Ранните потири били изработвани от дърво, глина, стъкло или камък. Най-ранното изображение върху потир е на Добрия пастир. Впоследствие върху потирите се изобразяват също св. Богородица, св. Йоан Кръстител, евангелистите и други. Още по-късно се появява и текстът: "Пийте от нея всички, защото това е Моята кръв.." (Мат.26:27-28).