Отвори главното меню

Дверия β

Подобен е песнопение, което няма своя собствена метрика и мелодия, а ползва метриката и мелодията на някое от самоподобните песнопения.

Panneau travaux.png

Тази статия се нуждае от подобрение.

Необходимо е: форматиране. Можете да натиснете на редактиране и да нанесете нужните корекции.