Отвори главното меню

Дверия β

Параман

Версия от 19:05, 4 февруари 2007 на Stmitrophan (беседа | приноси) (препратка - схима)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Параман

Параманът е четириъгълно парче плат, най-често с размери 30 на 30 сантиметра, което се носи на гърба, прикрепено с връзки през гърдите. В центъра си изобразява кръст, а наоколо — различни символи. Петелът напомня за покаянието на св. ап. Петър. Чукът, клещите и гвоздеите за страданията Христови. Стомната е символ на стомната с манна, пазена в старозаветния храм. Манната пък е символ на Божието благословение. Стълбата символизира духовното възкачване и трудността на монашеския път. Слънцето над кръста е символ на Христос. По краищата на парамана има надпис „Аз язвите на Господа Бога, Иисуса Христа на моето тяло нося”. Надписът и параманът, като цяло напомнят за благото Христово иго и борбата с плътта. Параманът е отличителен белег на малката схима.