Отвори главното меню

Дверия β

Олтарът е най-важната и свята част от храма, в него се намират св. престол и жертвеникът. Олтарът се строи винаги по-високо от средната част на храма и е отделен от нея с иконостас.

Произхожда от латинския израз "alta ara", който означава издигнат жертвеник. Гръцкият еквивалент е ιερατείο, άγιον, άβατον.

В първите векове олтарът е бил достъпен за всички християни, независимо от пола. Там те приемали св. дарове върху трапезата, както днес се причастяват само свещенослужителите. От 4 в. постепенно започват да се налагат ограничения върху достъпа до олтара и там започват да влизат само свещенослужителите, в определени случаи дякониси и монахини.

Съществуват едноделни и сложни олтари. Вторите са свързани с помощни помещения като съсъдохранилища, дяконици и други.