Отвори главното меню

Дверия β

Митра

Митра - корона, украсена с икони, позлата и дори скъпоценни камъни, която се носи от епископите по време на богослужението. В Руската православна църква като знак за особени заслуги се разрешава и на свещеници да носят митри. Тези презвитери се нaричат митрофорни свещеници. У нас митри носят само епископите. Митрата наподобява старозаветния свещенически кидар. В духовен смисъл тя напомня за трънения венец, сложен на главата на Спасителя, и платното, с което била обвита главата Му при погребението.