Отвори главното меню

Дверия β

Книга за живота на Адам и Ева

Книга за живота на Адам и Ева - старозаветен апокриф, жанрово се отнася към мидрашите, легендарно-художествен преразказ на историята за първите хора след изгонването им от Едем до смъртта на Адам. Падението на сатаната се обяснява със завистта му към човека, на когото (като на Божи образ) не иска да се поклони. Авторът изповядва вярата си в бъдещото спасение: "Повелителят ще отхвърли от себе си злите, а праведните ще сияят като слънце. И тогава хората ще бъдат очистени от греховете си с вода" (29:9). Книгата е написана през евангелската епоха и споменаването на водата може би сочи надеждите, оживени от проповедта на Йоан Кръстител. Книгата е запазена в латински и гръцки превод. Неин вариант има условното наименование Апокалипсис на Моисей.