Отвори главното меню

Дверия β

Еклезиология

'Еклезиология (εκκλησ – църква, logos-учение). Дял от богословието, занимаващ се със същността на Църквата и обосноваващ спасителната й роля в живота на вярващия. Еклезиологията разглежда Църквата като Богоустановена институция, изяснява нейната Богочовешка същност. Предмет на православната еклезиология е и автокефалната самостоятелност на поместните църкви.

Външни препратки