Отвори главното меню

Дверия β

Екзархия

Екзархия - църковен окръг, понякога обединяващ няколко епархии и ползващ се със известна самостоятелност. Глава на екзархията е екзархът.