Отвори главното меню

Дверия β

Дискос за петохлебие

Дискос за петохлебие

В основата на дискоса за петохлебия стои един голям поднос, върху който са закрепени трисвещник, по-малък дискос за петте просфори и три еднакви съда за виното, олиото и житото необходими за извършването на петохлебие. Съдовете може да са с капачета или без. Дискосите за петохлебие се изработват обикновено от месинг или мелхиор.