Разлика между версии на „Дверия:Ръководство за стила на писане“

от енциклопедия Двери
Направо към: навигация, търсене
(See also)
(Books of the Bible)
Ред 78: Ред 78:
 
Because there are so many communities with the same names, articles about monasteries, parishes, and theological schools should be named in the following fashion:  '''Name of Community (Location)'''.  For example, '''[[St. Tikhon's Orthodox Monastery (South Canaan, Pennsylvania)]]''', '''[[Hagia Sophia (Constantinople)]]''', '''[[Holy Cross Greek Orthodox School of Theology (Brookline, Massachusetts)]]''', or '''[[St. Paul's Monastery (Athos)]]'''.  In article titles for places, use '''St.''' (i.e., a capital ''S'', followed by a lower-case ''t'', followed by a period) rather than '''Saint''', '''St''', or '''S.'''.  For plurals, use '''Ss.''' (i.e., a capital ''S'', followed by a lower-case ''s'', followed by a period).
 
Because there are so many communities with the same names, articles about monasteries, parishes, and theological schools should be named in the following fashion:  '''Name of Community (Location)'''.  For example, '''[[St. Tikhon's Orthodox Monastery (South Canaan, Pennsylvania)]]''', '''[[Hagia Sophia (Constantinople)]]''', '''[[Holy Cross Greek Orthodox School of Theology (Brookline, Massachusetts)]]''', or '''[[St. Paul's Monastery (Athos)]]'''.  In article titles for places, use '''St.''' (i.e., a capital ''S'', followed by a lower-case ''t'', followed by a period) rather than '''Saint''', '''St''', or '''S.'''.  For plurals, use '''Ss.''' (i.e., a capital ''S'', followed by a lower-case ''s'', followed by a period).
  
==Books of the Bible==
+
==Книги от Библията==
Articles and links to books of the Bible should conform to the '''links''' in the canonical lists found at [[Holy Scripture]]—note that the names shown there do not always match the '''links''' to which they lead! For instance, you might see '''[[Book of Nehemiah|Nehemiah]]''', which takes you to [[Book of Nehemiah]], not to [[Nehemiah]] (which is an article about the prophet by that name).
+
Статии и линкове към книги от Библията трябва да съответстват на ''линковете''в каноничните списъци намиращи се в Светото Писание - обърнете внимание, че имената показани там не винаги съвпадат с "линковете" до които водят! Например,може да видите ''[[Книга на Неемия/Неемия]]'',което ви отвежда до [[Книга на Неемия]], не до [[Неемия]] (което е статия за пророк с това име).
  
Articles about Biblical books should be included in [[:Category:Scripture]] and [[:Category:Texts]].
+
Статиите за Библейски Книги трябва да бъдат включени в [[:Категория:Свето Писание]] and [[:Категория:Текстове]].
  
 
==Личности==
 
==Личности==

Версия от 13:45, 13 юни 2006

Внимание! Това е една от страниците, описващи официалната политика на ПРАВОСЛАВНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ "ДВЕРИ".


Това е официалното Ръководство за стила на писане на енциклопедия "Двери". Съобразявайте се с него, когато пишете нови статии или редактирате съществуващите. Това ръководство е задължително, но е възможно да се внесат още промени в него. Статиите и препратките трябва да отговарят на описаните тук изисквания. Целта на това ръководство е стилът на енциклопедия "Двери" да е еднакъв.

И не се обезкуражавайте от тези указания. Материалите, предложени от Вас, са добре дошли дори ако не отговарят напълно на изискванията по-долу. Указанията са предназначени да облекчават, а не да спъват Вашите усилия! Ако някой материал, предложен от Вас, не отговаря напълно на указанията, той несъмнено ще бъде дооформен от останалите членове на екипа. В края на краищата, енциклопедия "Двери" е постоянно в процес на разработване.

Въведение

Настоящото Ръководство за стила на писане задава официалните правила за стила на енциклопедия "Двери". Този документ съдържа указанията и насоките, които трябва да следвате, когато редактирате или създавате статии. Настоятелно Ви препоръчваме да го добавите към своя списък за наблюдение, така че лесно да забелязвате промените в него. Така ще можете своевременно да внесете подходящи промени в редактираните от Вас материали, с цел да се поддържа стиловото единство на целия сайт.

Спазването на ръководството се "контролира" предимно от потребителите, но също и от администраторите. Контролът се осъществява чрез придържане към "Ръководството" при съставяне на статии и чрез непрекъснато редактиране според изискванията на "Ръководството". Това означава, че ние разчитаме на Вашата помощ за поддържането на реда в материалите.

Заб. Всички правила по-долу, касаещи статиите и техните имена, се прилагат и към вътрешните препратки, защото щракването върху една такава препратка, намираща се в съществуваща статия, ще даде нейнотото, на препратката име, на новата статия. Затова, когато правите препратки към статии, тези препратки трябва да отговарят на изискванията за имената на статии.

Тон

По принцип, статиите в енциклопедия "Двери" трябва да са написани в „енциклопедичен“ стил, тоест, да са като за енциклопедия, въпреки че може да има и изключения. . Това не означава, че статиите трябва да са съобразени с академични изисквания за писане или светска ерудиция, но е желателно известно ниво на професионализъм и логика.

Същевременно подходът ни е "агиографски", т.е. стремежът е да се пише с почит и смирение по вдъхващите благоговение теми, за които става дума. Старайте се писаното от Вас да е в този стил. Ние се стремим точно и смирено да предадем истините на православната християнска вяра чрез един задълбочен, но лесен за ползване и четене ресурс – едно достъпно съкратено изложение на православното християнство. Винаги помнете това, когато предлагате материали за сайта.

Внасяне на статии от Уикипедия

Виж: Orthodox Wiki:Ръководство за стила на писане (Внасяне)

Материали, защитени с авторско право

В енциклопедия "Двери"' можете да включвате материали, защитени с авторско право, единствено с разрешението на притежателя на авторското право. Това, че сте открили нещо във виртуалното пространство, не означава, че то не е защитено с авторско право, не забравяйте това. В действителност, по подразбиране почти всичко е защитено с авторско право.

Ако притежателят на авторското право е съгласен да предостави своя материал под някой от отворените лицензи, характерни за системите уики (като например лицензът за свободна документация Gnu или Creative Commons License), тогава няма проблем този материал да се включи като редовна статия, която подлежи на редактиране. Ако обаче създателят не желае неговото творение да бъде безмилостно редактирано (както е обичайно за енциклопедия "Двери"), тогава под материала трябва да се включи забележка за налично авторско право, подобна на следната:

Авторско право © 2005 Иван Иванов. Всички права запазени.

След като направите това, обърнете се към някой от действащите администратори с молба да Ви защити страницата с този материал, за да не може да бъде редактиран.

По подразбиране всички новопостъпващи в енциклопедия "Двери"' материали, се публикуват под двоен лиценз за свободна документация Gnu и Creative Commons License.

Разрешение за използване изображения

Моля, използвайте подходящата форма, (да се оправи линка) за да обозначите изображенията, взети с разрешение от други страници. За подробности виж Помощ:Лицензи за изображения. Суобразете се и със следните специални забележки:

Видове статии

Какви видове статии търсим в енциклопедия "Двери"? Очевидно е подходящо всичко, пряко свързано с православната християнска вяра и живот. Но също така, са подходящи и други статии, особено върху историческа тематика и личности, свързани с живота на Църквата. И така, може да има както статии за светии и епископи, така и за императори и еретици. Затова, когато създавате статии и давате препратки в тях, преценете кое като цяло би било подходящо за енциклопедия "Двери"'.

Примери може да видите, като разгледате вече наличните статии и щракнете върху препратките вътре в тях. Ако разполагате с някаква информация по въпросите, към които вече има препратка, то може спокойно да добавите Ваши неща към вече качените статии или да създадете нови. Не се притеснявайте, че може да сринете енциклопедия "Двери"' или да объркате нещата с намесата си. Трудът Ви ще стане част от усилията на целия екип и следователно ще бъде изглаждан и подобряван, и така непрестанно ще се доближаваме до целта да представим достъп до почти необятен ресурс от информация относно православното християнство.


Неподходящи статии за енциклопедия "Двери"'

Очевидно всичко, което не е пряко свързано с православната вяра, е неподходящо. Също така, и някои типични за статии в Wikipedia материали, които обаче нямат значение за енциклопедия "Двери"', не трябва да се качват, а именно: статии за години (например 1054), за места, чиято важност определено надхвърля специфичното им религиозно значение (на пример Константинопол) или видни исторически персонажи, които нямат никаква пряка връзка с Православната Църква (например Роналд Рейгън). Разбира се, всички тези посочени примери биха могли да имат отношение към Православната Църква, но връзката може да бъде отбелязана в статии относно събития, които имат по-пряка връзка с православната вяра.

Тази статия не е преведена докрай. Ако искате да се пробвате да преведете още малко от нея, моля направете го, без да се колебаете — така само ще помогнете на проекта. Просто щракнете на редактиране и действайте!


Neutrality and the OrthodoxWiki Bias

This section has been expanded and moved to OrthodoxWiki:Style Manual (Point of View).

Технически термини

Множество технически и богословски термини в православието се различават според езика и културата, където се употребяват. В енциклопедия "Двери" предпочитаме да използваме гръцките термини там, където няма българска дума, утвърдена сред православните книжовници, писали на български език. Основно става дума за заглавията на статиите, където трябва да се използва Иисус Христос, а не Исус Помазаникът; или анатема, а не отлъчване, екскомуникиране или проклятие. Където е уместно, вмъквайте в текста на статията бележки за чуждоезиковите термини. Причината да отдадем предпочитание на гръцкия език е, че на него са написани повечето църковни книги, което определя универсалното му значение.

В статиите, които касаят западния обряд, вероятно ще бъде предпочетен латинският език, макар че най-вероятно повечето литургични и богословски термини отдавна имат съответствия в българския език.

Литературен български

Пишете на литераттурен български български, според правописния речник, в заглавието и в текста на статиите. Така например, пишете "манастир", а не "монастир". Когато се допуска една дума да бъде изписвана по няколко различни начина, използвайте един от тях в цялата статия (напр. думата "ипостазирам" трябва да бъде написана или "ипостазирам", или "хипостазирам", но не ту по единия начин, ту по другия).

Имена

За имената на хора и географски места използвайте онази форма, която е най-често употребявана от православните българи. Така, вместо Вартоломеос I използвайте Вартоломей I. Разбира се, понякога може да не е съвсем ясно коя форма на името да бъде употребена, особено когато то не е често срещано в православните среди. Когато е уместно, името може да бъде запазено в по-рядко срещаната форма. Например, името "Вартоломеос" би останало в този си вид, ако се касае за конкретно лице – наш съвременник.

Библейските имена трябва да бъдат изписвани по начина, възприет в книжовния български език, или според традицията, установена в църковната книжнина. Например, името "Яков" може да бъде написано "Яков" или "Иаков", но двете форми не трябва да бъдат употребявани едновременно (в един и същи текст).

Църковен календар

Виж: OrthodoxWiki:Ръководство за стила на писане (Църковен Календар)

Църкви

Виж: OrthodoxWiki:Ръководство за стила на писане (Църкви)

Monasteries, Parishes, and Theological Schools

Because there are so many communities with the same names, articles about monasteries, parishes, and theological schools should be named in the following fashion: Name of Community (Location). For example, St. Tikhon's Orthodox Monastery (South Canaan, Pennsylvania), Hagia Sophia (Constantinople), Holy Cross Greek Orthodox School of Theology (Brookline, Massachusetts), or St. Paul's Monastery (Athos). In article titles for places, use St. (i.e., a capital S, followed by a lower-case t, followed by a period) rather than Saint, St, or S.. For plurals, use Ss. (i.e., a capital S, followed by a lower-case s, followed by a period).

Книги от Библията

Статии и линкове към книги от Библията трябва да съответстват на линковетев каноничните списъци намиращи се в Светото Писание - обърнете внимание, че имената показани там не винаги съвпадат с "линковете" до които водят! Например,може да видите Книга на Неемия/Неемия,което ви отвежда до Книга на Неемия, не до Неемия (което е статия за пророк с това име).

Статиите за Библейски Книги трябва да бъдат включени в Категория:Свето Писание and Категория:Текстове.

Личности

Виж: OrthodoxWiki:Ръководство за стила на писане (Личности)

List articles

With the exception of Links articles, articles that consist of a list of something (e.g., List of Patriarchs, List of autocephalous and autonomous Churches) should be named List of [subject].

Western Rite

For most topics regarding the Western Rite where there are also Byzantine Rite equivalents, add a section to the single article for the Western Rite distinctives. For instance, instead of having a separate article on Western Rite vestments, to vestments one would add a section titled "Western Rite" or the like.

For topics extensive enough to require a separate article for the Western Rite which might otherwise have the same name as a Byzantine Rite article, put "Western Rite" in parentheses, e.g., Vespers (Western Rite).

Основни правописни правила

Моля, спазвайте следните правописни правила, когато пишете статии в OrthodoxWiki.

Главни и малки букви

Следнте думи трябва да бъдат изписвани с главни букви в статиите от OrthodoxWiki:

 • Бог (когато се използва като собствено име), Господ, Христос и Троица
 • Църквата, когато се отнася за общността на християните (обаче църква за отделна сграда)
 • Писанието, съответно Светото Писание, когато става дума за Библията (обаче с малка буква, когато се отнася за писанията на други религии – тогава името се схваща като нарицателно, а не като собствено)
 • Изток и Запад, когато се отнасят за страни, народи, култури (обаче изток и запад, когато назовават посоките на света); напр. "Източната Църква" или "Западното богословие", но "западните епархии" или "апостолите отишли на изток"
 • Прозвищата: Всевишния, Всемогъщия и др.под., когато се отнасят за Бога, както и думи като Дева, Богородица, Кръстител, когато са съставна част от собствено име или са употребени самостоятелно като собствени имена
 • Собствените имена: Отец, Син, Дух Свети, Исус, Йоан, църквата "Св. ап. Павел" и др.под.
 • Имената на църковните празници: Пасха, Благовещение, Богоявление, Преображение и т.н. (обаче когато се използват за самото събитие, те са нарицателни имена и трябва да бъдат писани с малка буква, напр. "Твоето рождество, Христе Боже наш, изгря за света светлината на познанието.")

Следните думи трябва да бъдат изписвани с малки букви в статиите от OrthodoxWiki:

 • православие, християнство и др.под. – имената на вероизповеданията и народите са нарицателни и се пишат с малка буква според правилата на българския език
 • свети, апостол, епископ и т.н.; пред собствено име те могат да бъдат съкращавани съответно св., ап., еп. (напр. "св. Илия", "ап. Павел")

Личните местоимения, когато се отнасят за Бога, могат да бъдат изписвани както с главна, така и с малка буква.

Italics

Use the '' (italic) markup. Example:

''This is italic.''

which produces

This is italic.

Titles

Italics should be used for titles of the following:

 • books
 • films
 • long poems
 • musical albums
 • newspapers
 • periodicals (journals and magazines)
 • plays
 • TV series
 • works of visual art

Italics are generally used for titles of longer works. Titles of shorter works, such as the following, should be enclosed in quotation marks (""):

 • articles, essays, or papers
 • chapters of a longer work
 • episodes of a television series
 • short poems
 • short stories
 • songs

There are a few cases in which the title should be neither italicized nor placed in quotation marks:

 • the Bible
 • legal documents (examples: the Constitution, the Declaration of Independence)

Words as Words

Use italics when writing about words as words or when referring to letters. For example:

 • The term panning is derived from panorama, a word originally coined in 1787.
 • The letter E is the most common letter in English.

Dates

Links to dates within articles should include the full name of the month followed by the Arabic numeral of the day. Use January 1 not Jan. 1 or 1 January. This standardization is to assure that the Church Calendar page works correctly. Years should be left unlinked, because at this point we aren't including articles dedicated to particular years.

Wiki Mechanics

Категории

Различните статии могат да бъдат причислени към повече от една категория. За по-прегледно, поставяйте категориите в края на статията, всяка отделна категория на нов ред. Например, задаването на категориите за St. Raphael of Brooklyn би имало следния вид:

[[Category:American Saints]]
[[Category:Bishops]]
[[Category:Missionaries]]
[[Category:Saints]]
Тази статия не е преведена докрай. Ако искате да се пробвате да преведете още малко от нея, моля направете го, без да се колебаете — така само ще помогнете на проекта. Просто щракнете на редактиране и действайте!


Мъничета

Мъниче е статия или абзац, където е нужно да се пише още, за да бъдат пълни. Ако създадете или видите такива, явно нуждаещи се да се добави още информация, то моля да напишете {{мъниче}} на подходящо място, например под заглавието им. Моля, избягвайте да създавате мъничета под предлог, че някога после ще ги дописвате.

Като напишете {{Мъниче}} това ще се покаже в статията така:

Допълнителни подробности за стила на писане

Общо взето, най-добрият начин да научите стила на писане в енциклопедия "Двери"' е да погледнете някоя от съществуващите големи статии. Ето най-важните препоръки:

 • Започвайте статиите с темата в получер шрифт като част от уводен абзац, касаещ описваната тема. Уводният абзац би следвало да представлява кратко обобщение на съдържанието на статията.
 • Когато създавате wiki-връзки в самата статия, е необходимо да създадете връзка за даден израз само в уводната част или когато този термин се използва за пръв път в статията. В по-дългите статии е приемливо да се създава връзка към даден термин и в началото на следващи по-главни раздели.
 • Когато използвате името на човек за пръв път, изписвайте го изцяло (напр., Metropolitan), но го съкръщавайте в последствие (напр., Metr.).
 • Опитайте се да променяте начина, по който назовавате различните хора; не е нужно да изписвате св. пред името на светеца във всеки един случай, нито името и фамилията на владика всеки път, когато го назовавате.
 • Създайте и Виж също (за вътрешни препратки към свързани статии) и раздел Външна връзка[и] като последни редове в статията.

Вижте също

External links