Отвори главното меню

Дверия β

Богослужебни съдове

Богослужебни съдове

Църквата винаги е придавала особена важност на съдовете използвани при богослужението. Те се освещават за употреба единствено и само на богослужението. Не се позволява на непосветени лица да се докосват до тях или да се променя предназначението им с по-долно. Съдове използвани при св. Евхаристия са: потир, дискос, звездица, покрови, лъжица, копие и гъбка. Тези свещени предмети се намират на проскомидията и се използват само при извършване на богослужението.