Отвори главното меню

Дверия β

Библия

Версия от 19:07, 26 август 2006 на Pistevo (беседа | приноси) (няколко препратки, да не е задънена страница)

Библията е Свещеното писание - боговдъхновеното Божие Слово, чрез което Бог разкрива Себе Си пред човека.

То се състои от две части: Стар и Нов Завет.

Старият Завет съдържа книги, които касаят вярата, историята, институциите и обичаите на еврейския народ.

Новият Зает се състои от четири Евангелия - Евангелие по Матей, по Марк, по Лука и по Йоан, Деяния на апостолите и Послания. Новият завет е бил написан първоначално на гръцки език с изключение на Евангелието от Матей, което е било написано на еврейски.

Тази статия е мъниче. Ако имате идея как да я разширите, моля направете го без да се колебаете, за да помогнете на проекта. Просто щракнете на редактиране и добавете знанията си.


Panneau travaux.png

Тази статия се нуждае от подобрение.

Необходимо е: да се поставят вътрешни препратки и категории. Можете да натиснете на редактиране и да нанесете нужните корекции.