Отвори главното меню

Дверия β

арфаКурсивен текст - струнен музикален инструмент като голяма триъгълна рамка, на който се свири, като се дърпат струните с пръсти /Тълковен речник, изд."Елпис" - В.Търново, 1994/