Отвори главното меню

Дверия β

Aрфата е струнен музикален инструмент, при който на голяма триъгълна рамка са опънати струни, различни по брой при историческото развитиеу на инструмента. Звукоизвличането става, сато струните се дърпат с пръстите на двете ръце. Често бива споменаван в Библията, но трябва да се има предвид, че тогавашната арфа силно се отличава от съвременната.