Разлика между версии на „Викарият на Западния обряд“

от енциклопедия Двери
Направо към: навигация, търсене
(Създаване на Викарията)
(Създаване на Викарията)
Ред 17: Ред 17:
 
На 31 Май 1958 г. антиохийският патриарх [[Александър III (Тахан]], след съвещаване с главите на останалите автокефални Правослани църкви, благославя на митрополита на Ню Йорк Антоний (Башир) да се служи по [[Западен обряд]] в Антиохийската Православна Християнска архиепископия за Северна Америка. През месец август на същата година митрополит Антоний издава декрет за създаването на Викарият на Западния обряд в своят диоцез.
 
На 31 Май 1958 г. антиохийският патриарх [[Александър III (Тахан]], след съвещаване с главите на останалите автокефални Правослани църкви, благославя на митрополита на Ню Йорк Антоний (Башир) да се служи по [[Западен обряд]] в Антиохийската Православна Християнска архиепископия за Северна Америка. През месец август на същата година митрополит Антоний издава декрет за създаването на Викарият на Западния обряд в своят диоцез.
  
:The late Metropolitan Antony (Bashir) of the Syrian Antiochian Archdiocese, was approached by leaders and individuals of various bodies. He always made it his policy to thoroughly investigate such seekers of unity with the Church, and has had occasion to refuse several. At the same time, however, in desiring to extend and implement Orthodoxy’s mission in America, Metropolitan Antony realized that there were also those outside of communion with the Church who were sincerely seeking the truth, who were desirous of becoming engrafted to the vine of Christ. After considerable meditation of the problem and taking into consideration the action of the Church elsewhere in the world, namely France, he came to the conclusion that the use of a Western rite in America could be of importance in facilitating the return to the Church of separated Western Christians in America. He turned for guidance to the late Patriarch Alexander III of Antioch who, in May, 1958, after consultation with the other Autocephalous Churches, gave an affirmative reply. Forwarding to the Metropolitan an Arabic translation of the famous 1936 Ukase of the Moscow Patriarchate, the Patriarch of Antioch authorized Metropolitan Antony to "take the same action, leaving to your Orthodox zeal and good judgment the right to work out the details in the local situations."[http://www.westernorthodox.com/anthony]
+
:Водачи и отделни представители на различни общности са се обръщали към покойният митрополит Антоний (Башир) от Сирийската Антиохийска архиепископия. Неговата практика е била стрателно да проучва търсещите единство с Църквата, като е имало случаи и да откаже на някои. В същото време, в желанетоси  да разшири и осъществи  Православната мисия в Америка, митрополит Антоний е осъзнал, че има и такива хора, които не са в общение с Църквата, но искренно търсят истината и желаят да бъдат присъдени на Христовата лоза. След продължителни обмисляния и като взел предвид практиката на Църквата по света, и по-специално във Франция, той направил извода, че служенето по Западен обряд в Америка може улесни завръщането в Църквата на  разделените западни християни в Америка. Той се обърнал за разрешение към покойния Антиохийски патриарх Александър ІІІ. През май 1958 г. След съвещание с другите автокефални църкви, последният дал утвърдителен отговор. Препрещайки арабски превод на известния Указ от 1936 г.на Московската патриаршия, Антиохийският патриарх благословил митрополит Антоний да „предприемете същите действия, предоставяйки на Вашата православна ревност и разумно съждение правото да изготвите подробностите съгласно местното положение.[http://www.westernorthodox.com/anthony]
  
The first Vicar General of the Western Rite Vicariate was Fr. [[Alexander Turner]], who had served as bishop to those parishes before reception into the Antiochian Archdiocese.
+
Първият Архиерейски наместник на Викарията на Западния обряд бил отец Александър Търнър, които служил като епископ на тези енории, преди приемането им в Антиохийската архиепископия.
  
 
===The Vicariate today===
 
===The Vicariate today===

Версия от 11:28, 3 май 2008

Викариятът на Западния обряд на Антиохийската православна християнска архиепископия за Северна америка е общност от православни християнски енории от Северна Америка, които извършват богослужение по Западен обряд . Те наброяват около 10 000 енорияши в днадесетина енории и са подчинени на местните епископи, като същевременно епископа на Уичита Василий (Базил) Есей е техния "епископ по компетентност".

История

Преди Викарията

Първите енории приети в Православната църква като Викарият на Западния обряд не са част от ново движение, създадено от Антиохийската патриаршия или от нейната Северноамериканска архиепископия, дори по-скоро вече са имали опит в Православието, както разказва протопрезвитер Павел (Поул) Шнейрла, архиерейски наместник на Викарията на Западния обряд  :

Първият голям опит е направен в края на Деветнадесети век от Римо-католическия свещеник Иоан Иосиф Овербек [отнася се до Йосиф Юлиан Овербек], който е редактирал Римския обряд за да го приспособи към православните критерии, сравнително лесна задача по това време. Неговото предложение било прието от Светия синод на Руската православна църква, а Овербек бил насърчаван и подкрепян от заинтересувани мисионерски настроени руснаци. Но в края на живота му през първото десетилетие на Двадесети век, неговото движение нямало успех, а обърнатите от него към Православието се влели в енориите с Византийски обряд.
В края на Деветнадесети век единственият православен епископ в Северна америка, впоследствие руски патриарх, Тихон (Белавин) започнал преговори с група Епископални християни, които желаели да продължат употребата на американския Общ молитвеник, вместо Византийския обряд. Епископ Тихон се обърнал към Московския Свети синод, като комисия от богослови била определена да извърши подробно изследване и преработка на Общия молитвеник, за да бъде одобрен за новообърналите се (докладът бил отпечатан в Списанието на Санктпетербургската Духовна академия, резюме на английски в The Russian American Messenger, критика от двама англикански учени излязла като Трактат ХІІ на Алкунския клуб, а пълна версия в бележки излязла в списание Православен католически преглед, издание на Антиохийската Северноамериканска архиепископия).
Митрополит Герасим (Месера) Бейрутски приел в общение една общност със Западен обряд преди Първата световна война, а митрополит Герман (Шехади) от Захле, докато живял в САЩ, взел участие в преговорите за приемането на едно римо-католическо движение в Мексико през 20-те години. Нито едно от тези начинания не завършило като като обособена общност. Отбелязват се тук, за да се разбере че Православният Западен обряд не е ново начинание.
Нашият сегашен Викарият на Западния обряд започна със завръщането на няколко енории от новообърнати в Православието, които бяха отпаднали от нашата Архиепископия в тежките години след Първата световна война. Това беше одобрено от покойния патриарх Александър, като окончателно бяха приети в началото на 50-те години. Днес има около двадесет такива центъра. Няма новосъздадени служби - енориите използват или обряда одобрен за Овербек, или за патриарх Тихон, сега канонизиран за светец.[1]

Така, в някакъв смисъл, Антиохийската свереноамериканска архиепископия "наследи" енориите, които образуват Викарията на Западния обряд.

Създаване на Викарията

На 31 Май 1958 г. антиохийският патриарх Александър III (Тахан, след съвещаване с главите на останалите автокефални Правослани църкви, благославя на митрополита на Ню Йорк Антоний (Башир) да се служи по Западен обряд в Антиохийската Православна Християнска архиепископия за Северна Америка. През месец август на същата година митрополит Антоний издава декрет за създаването на Викарият на Западния обряд в своят диоцез.

Водачи и отделни представители на различни общности са се обръщали към покойният митрополит Антоний (Башир) от Сирийската Антиохийска архиепископия. Неговата практика е била стрателно да проучва търсещите единство с Църквата, като е имало случаи и да откаже на някои. В същото време, в желанетоси да разшири и осъществи Православната мисия в Америка, митрополит Антоний е осъзнал, че има и такива хора, които не са в общение с Църквата, но искренно търсят истината и желаят да бъдат присъдени на Христовата лоза. След продължителни обмисляния и като взел предвид практиката на Църквата по света, и по-специално във Франция, той направил извода, че служенето по Западен обряд в Америка може улесни завръщането в Църквата на разделените западни християни в Америка. Той се обърнал за разрешение към покойния Антиохийски патриарх Александър ІІІ. През май 1958 г. След съвещание с другите автокефални църкви, последният дал утвърдителен отговор. Препрещайки арабски превод на известния Указ от 1936 г.на Московската патриаршия, Антиохийският патриарх благословил митрополит Антоний да „предприемете същите действия, предоставяйки на Вашата православна ревност и разумно съждение правото да изготвите подробностите съгласно местното положение.” [2]

Първият Архиерейски наместник на Викарията на Западния обряд бил отец Александър Търнър, които служил като епископ на тези енории, преди приемането им в Антиохийската архиепископия.

The Vicariate today

Since its founding in 1958, the Western Rite Vicariate has nearly doubled in size and now consists of a rapidly growing dimension of the Church's mission in America [3], including 16 parishes and 7 missions. Because of his association with the founding of the Western Rite in America, the Vicariate holds St. Tikhon of Moscow as its patron saint.

Commission

The Western Rite Commission of the Antiochian Archdiocese consists of:

  • +Right Reverend Bishop Basil, Archepiscopal Vicar
  • The Very Rev. Fr. Paul W. S. Schneirla, Vicar-General
  • The Very Rev. Fr. Edward W. Hughes
  • The Rev. Fr. George Morelli

External links

Articles

Енории