Промени

Направо към: навигация, търсене

Викарият на Западния обряд

3911 bytes added, 08:44, 16 януари 2009
редакция без резюме
{{Западен обряд}}'''Викариятът на Западния обряд''' на [[Антиохийската православна християнска архиепископия за Северна америка]] е общност от православни християнски енории от Северна Америка, които извършват богослужение по [[Западен обряд]] . Те наброяват около 10 000 енорияши в днадесетина енории и са подчинени на местните епископи, като същевременно епископа на Уичита Василий (Базил) Есей е техния "епископ по компетентност".
==История==
===Преди Викарията===
Първите енории приети в Православната църква като Викарият на Западния обряд не са част от ново движение, създадено от Антиохийската патриаршия или от нейната [[Антиохийската православна християнска архиепископия за Северна америка|Северноамериканска архиепископия]], дори по-скоро вече са имали опит в Православието, както разказва протопрезвитер Павел (Поул)Шнейрла, архиерейски наместник на Викарията на Западния обряд :
:Първият голям опит е направен в края на Деветнадесети век от Римо-католическия свещеник Иоан Иосиф Овербек [отнася се до [[Йосиф Юлиан Овербек]]], който е редактирал Римския обряд за да го приспособи към православните критерии, сравнително лесна задача по това време. Неговото предложение било прието от [[Светия синод]] на [[Руската православна църква]], а Овербек бил насърчаван и подкрепян от заинтересувани мисионерски настроени руснаци. Но в края на живота му през първото десетилетие на Двадесети век, неговото движение нямало успех, а обърнатите от него към Православието се влели в енориите с Византийски обряд.
:В края на Деветнадесети век единственият православен епископ в Северна америка, впоследствие руски патриарх, [[Тихон Московски|Тихон (Белавин)]] започнал преговори с група Епископални християни, които желаели да продължат употребата на американския ''Общ молитвеник'', вместо [[Византийския обряд]]. Епископ Тихон се обърнал към Московския Свети синод, като комисия от богослови била определена да извърши подробно изследване и преработка на Общия молитвеник, за да бъде одобрен за новообърналите се (докладът бил отпечатан в ''Списанието на Санктпетербургската Духовна академия'', резюме на английски в ''The Russian American Messenger'', критика от двама англикански учени излязла като ''Трактат ХІІ'' на Алкунския клуб, а пълна версия в бележки излязла в списание ''Православен католически преглед'', издание на Антиохийската Северноамериканска архиепископия).
:Metropolitan Митрополит [[Gerassimos Герасим (MesserahМесера) of BeirutБейрутски]] received a Western Rite movement in England before World War Iприел в общение една общност със Западен обряд преди Първата световна война, and Metropolitan а митрополит [[Germanos Герман (Shehadi) of Zahle|Germanos (ShehadiШехади)от Захле]], while resident in the United Statesдокато живял в САЩ, engaged in negotiations to receive a [[Roman Catholic Church|Roman Catholic]] movement in Mexico in the 1920sвзел участие в преговорите за приемането на едно римо-католическо движение в Мексико през 20-те години. Neither of these projects resulted in a continuing communityНито едно от тези начинания не завършило като като обособена общност. They are noticed here to demonstrate that an Orthodox Western Rite is not a recent projectОтбелязват се тук, за да се разбере че Православният Западен обряд не е ново начинание.
:Our present Western Rite Vicariate began with the return of a few parishes of converts that had dropped out of our diocese in the difficult days after World War IНашият сегашен Викарият на Западния обряд започна със завръщането на няколко енории от новообърнати в Православието, които бяха отпаднали от нашата Архиепископия в тежките години след Първата световна война. It was approved by the late Patriarch Alexander and was finally received in the early 1950sТова беше одобрено от покойния патриарх Александър, като окончателно бяха приети в началото на 50-те години. There are presently some twenty centersДнес има около двадесет такива центъра. There are no invented services: the parishes use either the form approved for Overbeck or for Patriarch TikhonНяма новосъздадени служби - енориите използват или обряда одобрен за Овербек, или за патриарх Тихон, now a saint of the Churchсега канонизиран за светец.[http://www.westernorthodox.com/twain]
ThusТака, in some senseв някакъв смисъл, the Antiochian Archdiocese Антиохийската свереноамериканска архиепископия "inheritedнаследи" the parishes which made up the Western Rite Vicariateенориите, които образуват Викарията на Западния обряд.
===Creation of the VicariateСъздаване на Викарията===On [[May На 31]], Май 1958, Patriarch г. антиохийският патриарх [[Alexander Александър III (Tahan) of AntiochТахан]], in consultation with the heads of the other [[autocephaly|autocephalous]] Orthodox churchesслед съвещаване с главите на останалите автокефални Правослани църкви, authorized His Eminence Metropolitan [[Antony благославя на митрополита на Ню Йорк Антоний (BashirБашир) of New York]] to establish the Western Rite in the да се служи по [[Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North AmericaЗападен обряд]]в Антиохийската Православна Християнска архиепископия за Северна Америка. In August of that year, Metropolitan Antony issued his edict establishing the Western Rite Vicariate in the archdioceseПрез месец август на същата година митрополит Антоний издава декрет за създаването на Викарият на Западния обряд в своят диоцез.
:The late Metropolitan Antony Водачи и отделни представители на различни общности са се обръщали към покойният митрополит Антоний (BashirБашир) of the Syrian Antiochian Archdioceseот Сирийската Антиохийска архиепископия. Неговата практика е била стрателно да проучва търсещите единство с Църквата, was approached by leaders and individuals of various bodiesкато е имало случаи и да откаже на някои. He always made it his policy to thoroughly investigate such seekers of unity with the Church В същото време, and has had occasion to refuse several. At the same timeв желанетоси да разшири и осъществи Православната мисия в Америка, howeverмитрополит Антоний е осъзнал, in desiring to extend and implement Orthodoxy’s mission in Americaче има и такива хора, Metropolitan Antony realized that there were also those outside of communion with the Church who were sincerely seeking the truthкоито не са в общение с Църквата, who were desirous of becoming engrafted to the vine of Christно искренно търсят истината и желаят да бъдат присъдени на Христовата лоза. After considerable meditation of the problem and taking into consideration the action of the Church elsewhere in the worldСлед продължителни обмисляния и като взел предвид практиката на Църквата по света, namely Franceи по-специално във Франция, he came to the conclusion that the use of a Western rite in America could be of importance in facilitating the return to the Church of separated Western Christians in Americaтой направил извода, че служенето по Западен обряд в Америка може улесни завръщането в Църквата на разделените западни християни в Америка. He turned for guidance to the late Patriarch Alexander III of Antioch who, in May, Той се обърнал за разрешение към покойния Антиохийски патриарх Александър ІІІ. През май 1958г. след съвещание с другите автокефални църкви, after consultation with the other Autocephalous Churches, gave an affirmative replyпоследният дал утвърдителен отговор. Forwarding to the Metropolitan an Arabic translation of the famous Препрещайки арабски превод на известния Указ от 1936 Ukase of the Moscow Patriarchateг.на Московската патриаршия, the Patriarch of Antioch authorized Metropolitan Antony to "take the same actionАнтиохийският патриарх благословил митрополит Антоний да „предприемете същите действия, leaving to your Orthodox zeal and good judgment the right to work out the details in the local situationsпредоставяйки на Вашата православна ревност и разумно съждение правото да изготвите подробностите съгласно местното положение."[http://www.westernorthodox.com/anthony]
The first Vicar General of the Western Rite Vicariate was Fr. [[Alexander Turner]]Първият Архиерейски наместник на Викарията на Западния обряд бил отец Александър Търнър, who had served as bishop to those parishes before reception into the Antiochian Archdioceseкоито служил като епископ на тези енории, преди приемането им в Антиохийската архиепископия.
===The Vicariate todayВикариятът днес===Since its founding in След създаването му през 1958г. Викарията на Западния обряд почти се е удвоил като брой на вярващите и днес е едно бързо нарастващата част на мисията на Църквата в Америка, the Western Rite Vicariate has nearly doubled in size and now consists of a rapidly growing dimension of the Church's mission in America [http://www.stcolumbachurch.org/aboutorthodox.cfm3], including състояща се от 16 [[parish]]es and енории и 7 missionsмисии. Негов светец покровител е св. Because of his association with the founding of the [[Western Rite]] in AmericaТихон , Патриарх Московски, the Vicariate holds St. [[Tikhon of Moscow]] as its [[patron saint]]поради връзката на последния със създаването на Западния обряд в Америка.
==CommissionКомисия==The Western Rite Commission of the Antiochian Archdiocese consists ofКомисията на Викарията на Западния обряд на Антиохийската архиепископия е съставена от:
*+Right Reverend Bishop BasilПравоправящия епископ Василий, Archepiscopal Vicarвикарий на Архиепископа*The Very Rev. Fr. Paul W. S. SchneirlaПреподобния отец Паул Шнейрла, Vicar-Generalархиерейски наместник*The Very Rev. Fr. Edward WПреподобния отец Едмънд У. HughesХъджис*The Rev. Fr. George MorelliПреподобния отец Джордж Морели
==External linksВъншни връзки==*[http://www.antiochian.org/Western-Rite/ Western Rite VicariateВикарият на Западния обряд] (Archdiocese siteИнтернет страница на Архиепископията)*[http://anglicanhistory.org/alcuin/tract12.html/ Tract 12 from the Alcuin Club Трактат ХІІ на Алкунския клуб]===ArticlesСтатии===*[http://www.westernorthodox.com/anthony On the Western Rite Edict of Metropolitan Anthony "За Едикта на митрополит Антоний (BashirБашир)за Западния обряд"], by Fr. David Abramstov от отец Давид Абрамцов(also includes an excerpt from the report of Metropolitan Antony to the съдържа също така и откъс от доклада на митрополит Антоний до Църковно-народния събор на Архиепископията през 1958 Archdiocesan Conventionг.)*[http://www.westernorthodox.com/twain The Twain Meet"Срещата на Двамата"], by Fr. Paul W.S. Schneirlaот отец Поул Шнейрла*[http://www.saintpeterorthodox.org/luxocc.htm Lux Occidentalis: The Orthodox Western Rite and the Liturgical Tradition of Western Orthodox ChristianityПравославният Западен обряд и литургичната традиция на Западното православно християнство] by the Rev’d John Charles Connely, M.A.от преподобния Джон Чарлз Конъли
===Енории===
*[http://www.stmichaelwhittier.org/ St. Michael Churchхрам "Свети архангел Михаил"], WhitterУитър, CAКалифорния*[http://www.westernorthodox.com/stmark Stхрам "Свети ап. и евг. Mark ChurchМарк"], DenverДенвър, COКолорадо*[http://www.stcolumbachurch.org/ St. Columba Churchхрам "Свети Колумба"], LafayetteЛафайет, COКолорадо*[http://www.stgregoryoc.org/ St. Gregory the Great Churchхрам "Свети Григорий Велики"], Falls ChurchФолс Чърч, VAВирджиния*[http://www.stmichaeloc.org/ St. Michael the Archangel Missionмисия "Свети архангел Михаил"], WichitaУичита, KSКанзас*[http://www.stvincentchurch.org/ St. Vincent of Lerins Churchхрам "Свети Викентий Лерински"], OmahaОмаха, NEНебраска*[http://www.saintpeterorthodox.org/ St. Peter Churchхрам "Свети Петър"], Ft. WorthФорт Уърт, TXТексас*[http://www.antiochian.org/OurLadyOfWalsingham Our Lady of Walsingham Churchхрам "Уолшингъмска Света Богородица"], MesquiteМескуит, TXТексас<!-- *[http://www.holyapostleschurch.org/ Holy Apostles Orthodox Chapelправославен параклис "Свети Апостоли"], TylerТайлър, TX Тексас (This link is not associated with this chapel.Връзката не се отнася до този парклис)--->*[http://www.st-benedict.org/ St. Benedict of Nursia Churchхрам "Свети Бенедикт Нурсийски], Wichita FallsУичита Фолс, TXТексас*[http://www.spokaneorthodox.com/ St. Nicholas Churchхрам "Свети Николай"], SpokaneСпокейн, WAУошингтън*[http://www.westernorthodox.ca/ Our Lady of Walsingham Oratoryманастирски параклис "Света Богородица от Кластънбъри"], TorontoТоронто, ON онтарио - CanadaКанада*[http://www.standreworthodox.info/ St. Andrew the First Called Churchхрам "Свети Андрей Първозвани"], Oklahoma CityОклахома сити, OKхрам "Свети Оклахома
[[Категория:Западен обряд]]
 
[[en:Western Rite Vicariate]]
64
редакции

Навигация