Промени

Направо към: навигация, търсене
м
Външни хипервръзки: fr, ro
{{Политика}}
{{съкр|[[Д:СТИЛ]]}}
Това е официалното '''Ръководство за стила на писане''' на енциклопедия "Двери". Съобразявайте се с него, когато пишете нови статии или редактирате съществуващите. Това ръководство е задължително, но е възможно да се внесат още промени в него. Статиите и препратките трябва да отговарят на описаните тук изисквания. Целта на това ръководство е стилът на енциклопедия "Двери" да е еднакъв.
По принцип статиите в '''енциклопедия "Двери"''' трябва да са написани в „енциклопедичен“ стил, тоест, да са като за енциклопедия, въпреки че може да има и изключения. Това не означава, че статиите трябва да са съобразени с академични изисквания за писане или светска ерудиция, но е желателно известно ниво на професионализъм и логика.
Същевременно подходът ни е [[Агиография|"агиографски"]], т.е. стремежът е да се пише с почит и смирение по вдъхващите благоговение теми, за които става дума. Старайте се писаното от Вас да е в този стил. Ние се стремим точно и смирено да предадем истините на православната християнска вяра чрез един задълбочен, но лесен за ползване и четене ресурс &ndashmdash; едно достъпно съкратено изложение на православното християнство. Винаги помнете това, когато предлагате материали за сайта.
==Внасяне на статии от Уикипедия==
==Материали, защитени с авторско право==
В '''енциклопедия "Двери"'''' можете да включвате материали, защитени с авторско право, ''единствено с разрешението на притежателя на авторското право''. Това, че сте открили нещо във виртуалното пространство, не означава, че то не е защитено с авторско право, не забравяйте това. В действителност, по подразбиране почти всичко е защитено с авторско право.
Ако притежателят на авторското право е съгласен да предостави своя материал под някой от отворените лицензи, характерни за системите уики (като например [[Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_Documentation_License|лицензът за свободна документация Gnu]] или [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Creative Commons License]), тогава няма проблем този материал да се включи като редовна статия, която подлежи на редактиране. Ако обаче създателят не желае неговото творение да бъде безмилостно редактирано (както е обичайно за '''енциклопедия "Двери"'''), тогава под материала трябва да се включи забележка за налично авторско право, подобна на следната:
След като направите това, обърнете се към някой от действащите [[Special:Listadmins|администратори]] с молба да Ви '''защити''' страницата с този материал, за да не може да бъде редактиран.
По подразбиране всички новопостъпващи в '''енциклопедия "Двери"'''' материали, се публикуват под двоен лиценз за свободна документация Gnu и [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Creative Commons License].
===Разрешение за използване на изображения===Моля, използвайте подходящата [[OrthodoxWiki:Templates|форма]], (да се оправи линка) за да обозначите изображенията, взети с разрешение от други страници. За подробности виж [[Помощ:Лицензи за изображения]]. Суобразете Съобразете се и със следните специални забележки:
* [[Помощ:Лицензи_за_изображения#OCA.org]] - важна забележка върху използването на изображения от [http://OCA.org OCA.org]
* [[Помощ:Лицензи_за_изображения#Holy_Transfiguration_Monastery]] - за използването на икони от манастира "Св. Преображение" (Boscobel, WI USA)
==Неутрална гледна точка==
Тази секция беше разширена и преместена в [[OrthodoxWiki:Style Manual (Гледна точка)]].
==Технически термини==
Множество технически и богословски термини в православието се различават според езика и културата, където се употребяват. В '''енциклопедия "Двери"''''' предпочитаме да използваме гръцките термини там, където няма българска дума, утвърдена сред православните книжовници, писали на български език. Основно става дума за заглавията на статиите, където трябва да се използва '''[[Иисус Христос]]''', а не '''Исус Помазаникът'''; или '''[[анатема]]''', а не '''отлъчване''', '''екскомуникиране''' или '''проклятие'''. Където е уместно, вмъквайте в текста на статията бележки за чуждоезиковите термини. Причината да отдадем предпочитание на гръцкия език е, че на него са написани повечето църковни книги, което определя универсалното му значение.
В статиите, които касаят [[западeн Западен обряд|западния обряд]], вероятно ще бъде предпочетен латинският език, макар че най-вероятно повечето литургични и богословски термини отдавна имат съответствия в българския език.
==Литературен български==
* ''Бог'' (когато се използва като собствено име), ''Господ'', ''Христос'' и ''Троица''
* ''Църквата'', когато се отнася за общността на християните (обаче ''църква'' за отделна сграда)
* ''Писанието'', съответно ''Светото Писание'', когато става дума за Библията (обаче с малка буква, когато се отнася за писанията на други религии &ndashmdash; тогава името се схваща като нарицателно, а не като собствено)
* ''Изток'' и ''Запад'', когато се отнасят за страни, народи, култури (обаче ''изток'' и ''запад'', когато назовават посоките на света); напр. "Източната Църква" или "Западното богословие", но "западните епархии" или "апостолите отишли на изток"
* Прозвищата: ''Всевишния'', ''Всемогъщия'' и др.под., когато се отнасят за Бога, както и думи като ''Дева'', ''Богородица'', ''Кръстител'', когато са съставна част от собствено име или са употребени самостоятелно като собствени имена
* Собствените имена: ''Отец'', ''Син'', ''Дух  Свети'', ''Иисус'', ''Йоан'', ''църквата "Св. ап. Павел"'' и др.под.
* Имената на църковните празници: ''Пасха'', ''Благовещение'', ''Богоявление'', ''Преображение'' и т.н. (обаче когато се използват за самото събитие, те са нарицателни имена и трябва да бъдат писани с малка буква, напр. "Твоето рождество, Христе Боже наш, изгря за света светлината на познанието.")
Следните думи трябва да бъдат изписвани '''с малки букви''' в статиите от OrthodoxWiki:
* ''православие'', ''християнство'' и др.под. &ndashmdash; имената на вероизповеданията и народите са нарицателни и се пишат с малка буква според правилата на българския език
* ''свети'', ''апостол'', ''епископ'' и т.н.; пред собствено име те могат да бъдат съкращавани съответно ''св.'', ''ап.'', ''еп.'' (напр. "св. Илия", "ап. Павел")
 
=== Тире (съединителна чертица) ===
В българския език има няколко вида съединителни чертици — къса, средна и дълга.
 
* Късата чертица се използва при полуслято писане. Не се отделя с интервали. Може да бъде набрана направо от клавиатурата.<BR>
''Примери:'' "по-силен", "най-добър", "горе-долу", "тук-там".
 
* Средна чертица се използва за означаване на разстояние или диапазон. Не се отделя с интервали. Не може да бъде набрана направо от клавиатурата&nbsp;&mdash; вместо това се използва командата "&amp;ndash;"<BR>
''Примери:'' "влакът София&ndash;Варна", "17&ndash;25&nbsp;стр."<BR>
Тези текстове са набрани по следния начин:<BR>
"влакът София&amp;ndash;Варна", "17&amp;ndash;25&amp;nbsp;стр."
 
* Между разделно написани думи се пише дълга чертица. Отделя се с интервали от двете страни, като интервалът отляво е несекаем (в противен случай тирето може да отиде в началото на реда, което е недопустимо, защото създава впечатление за пряка реч). Използва се още за отделяне на пряка реч от останалия текст. Не може да бъде набрана направо от клавиатурата&nbsp;&mdash; вместо това се използва командата "&amp;mdash;"<BR>
''Пример:'' "В българския език има няколко вида съединителни чертици&nbsp;&mdash; къса, средна и дълга."<BR>
Този текст е набран по следния начин:<BR>
"В българския език има няколко вида съединителни чертици&amp;nbsp;&amp;mdash; къса, средна и дълга."
 
Заб. Съществуват мнения, според които дългото и средното тире трябва да бъдат уеднаквени. Някои автори настояват да се употребява само средно тире, други&nbsp;&mdash; само дълго.
 
=== Кирилско "и" с ударение ===
Както е известно, думата "и&#769;"&nbsp;&mdash; кирилското "и" с ударение&nbsp;&mdash; е съкратената форма на местоименията "неин", "нейна", "нейно", "нейни" и "ней". Не може да бъде набрана направо от клавиатурата&nbsp;&mdash; вместо това се използва командата "и&amp;#769;".
=== Курсив ===
* телевизионни сериали
* творби от изобразителното изкуство
Курсив се използва главно предимно за заглавия на по-дълги творби. Ограждат се в кавички ("") заглавията на по-кратки творби като следните:
* статии, есета или документи
===Категории===
Различните статии могат да бъдат причислени към повече от една категория. За по-прегледно, поставяйте категориите в края на статията, всяка отделна категория на нов ред. Например, задаването на категориите за [[св. &nbsp;Рафаел от Бруклин]] би имало следния вид:
:<b><nowiki>[[Категория:Американски светци]]</nowiki></b>
==Вижте също==
*'''[[:en:Help:How_to_write_a_great_article|How to write a great article]]'''
*'''[[:en:Help:Editing|Help:Editing]]'''*'''[[:en:Help:Contents|Help:Contents]]'''
==Външни хипервръзки==
* [http://www.bartleby.com/141/ Елементи на стила на писане]&nbsp;&ndashmdash; класическо ръководство по английски език от Уилям Стрънг, журналист.
<!--
[[Категория:Указания за пишещите|Ръководство за стила на писане]]
 
[[en:OrthodoxWiki:Style Manual]]
[[fr:OrthodoxWiki:Manuel de style]]
[[ro:OrthodoxWiki:Manual de stil]]
9193
редакции

Навигация