Промени

Направо към: навигация, търсене

Дверия:Ръководство за стила на писане

3667 байта изтрити, 23:59, 9 април 2008
м
Външни хипервръзки: fr, ro
{{Политика}}
{{съкр|[[Д:СТИЛ]]}}
Това е официалното '''Ръководство за стила на писане''' на енциклопедия "Двери". Съобразявайте се с него, когато пишете нови статии или редактирате съществуващите. Това ръководство е задължително, но е възможно да се внесат още промени в него. Статиите и препратките трябва да отговарят на описаните тук изисквания. Целта на това ръководство е стилът на енциклопедия "Двери" да е еднакъв.
Спазването на ръководството се "контролира" предимно от потребителите, но също и от администраторите. Контролът се осъществява чрез придържане към "Ръководството" при съставяне на статии и чрез непрекъснато редактиране според изискванията на "Ръководството". Това означава, че '''ние разчитаме на ''Вашата'' помощ за поддържането на реда в материалите.'''
'''Заб.''' Всички правила по-долу, касаещи статиите и техните имена, '''се прилагат и към вътрешните препратки''', защото щракването върху една такава препратка, намираща се в съществуваща статия, ще даде нейнотото, създаде нова статия с името на препратката име, на новата статия. Затова, когато правите препратки към статии, тези препратки трябва да отговарят на изискванията за имената на статии.
==Тон==
По принцип, статиите в '''енциклопедия "Двери"''' трябва да са написани в „енциклопедичен“ стил, тоест, да са като за енциклопедия, въпреки че може да има и изключения. . Това не означава, че статиите трябва да са съобразени с академични изисквания за писане или светска ерудиция, но е желателно известно ниво на професионализъм и логика.
Същевременно подходът ни е [[Агиография|"агиографски"]], т.е. стремежът е да се пише с почит и смирение по вдъхващите благоговение теми, за които става дума. Старайте се писаното от Вас да е в този стил. Ние се стремим точно и смирено да предадем истините на православната християнска вяра чрез един задълбочен, но лесен за ползване и четене ресурс &ndashmdash; едно достъпно съкратено изложение на православното християнство. Винаги помнете това, когато предлагате материали за сайта.
==Внасяне на статии от Уикипедия==
==Материали, защитени с авторско право==
В '''енциклопедия "Двери"'''' можете да включвате материали, защитени с авторско право, ''единствено с разрешението на притежателя на авторското право''. Това, че сте открили нещо във виртуалното пространство, не означава, че то не е защитено с авторско право, не забравяйте това. В действителност, по подразбиране почти всичко е защитено с авторско право.
Ако притежателят на авторското право е съгласен да предостави своя материал под някой от отворените лицензи, характерни за системите уики (като например [[Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_Documentation_License|лицензът за свободна документация Gnu]] или [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Creative Commons License]), тогава няма проблем този материал да се включи като редовна статия, която подлежи на редактиране. Ако обаче създателят не желае неговото творение да бъде безмилостно редактирано (както е обичайно за '''енциклопедия "Двери"'''), тогава под материала трябва да се включи забележка за налично авторско право, подобна на следната:
След като направите това, обърнете се към някой от действащите [[Special:Listadmins|администратори]] с молба да Ви '''защити''' страницата с този материал, за да не може да бъде редактиран.
По подразбиране всички новопостъпващи в '''енциклопедия "Двери"'''' материали, се публикуват под двоен лиценз за свободна документация Gnu и [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Creative Commons License].
===Разрешение за използване на изображения===Моля, използвайте подходящата [[OrthodoxWiki:Templates|форма]], (да се оправи линка) за да обозначите изображенията, взети с разрешение от други страници. За подробности виж [[Помощ:Лицензи за изображения]]. Суобразете Съобразете се и със следните специални забележки:
* [[Помощ:Лицензи_за_изображения#OCA.org]] - важна забележка върху използването на изображения от [http://OCA.org OCA.org]
* [[Помощ:Лицензи_за_изображения#Holy_Transfiguration_Monastery]] - за използването на икони от манастира "Св. Преображение" (Boscobel, WI USA)
Какви видове статии търсим в '''енциклопедия "Двери"'''? Очевидно е подходящо всичко, пряко свързано с православната християнска вяра и живот. Но също така, са подходящи и други статии, особено върху историческа тематика и личности, свързани с живота на Църквата. И така, може да има както статии за светии и епископи, така и за императори и еретици. Затова, когато създавате статии и давате препратки в тях, преценете кое като цяло би било подходящо за '''енциклопедия "Двери"''''.
Примери може да видите, като разгледате вече наличните статии и щракнете върху препратките вътре в тях. Ако разполагате с някаква информация по въпросите, към които вече има препратка, то може спокойно да добавите Ваши неща към вече качените статии или да създадете нови. Не се притеснявайте, че може да сринете '''енциклопедия "Двери"'''' или да объркате нещата с намесата си. Трудът Ви ще стане част от усилията на целия екип и следователно ще бъде изглаждан и подобряван, и така непрестанно ще се доближаваме до целта да представим достъп до почти необятен ресурс от информация относно православното християнство.
===Неподходящи статии за '''енциклопедия "Двери"''''===
Очевидно всичко, което не е пряко свързано с православната вяра, е неподходящо. Също така, и някои типични за статии в Wikipedia материали, които обаче нямат значение за '''енциклопедия "Двери"'''', не трябва да се качват, а именно: статии за години (например '''1054'''), за места, чиято важност определено надхвърля специфичното им религиозно значение (на пример например '''Константинопол''') или видни исторически персонажи, които нямат никаква пряка връзка с Православната Църква (например '''Роналд Рейгън'''). Разбира се, всички тези посочени примери биха могли да имат отношение към Православната Църква, но връзката може да бъде отбелязана в статии относно събития, които имат по-пряка връзка с православната вяра.
{{Недопреведено}} ==Неутралност и отклонения в OrthodoxWikiНеутрална гледна точка==Тази секция беше разширена и преместена в [[OrthodoxWiki:Style Manual (Гледна точка)]].
==Технически термини==
Множество технически и богословски термини в православието се различават според езика и културата, където се употребяват. В '''енциклопедия "Двери"''''' предпочитаме да използваме гръцките термини там, където няма българска дума, утвърдена сред православните книжовници, писали на български език. Основно става дума за заглавията на статиите, където трябва да се използва '''[[Иисус Христос]]''', а не '''Исус Помазаникът'''; или '''[[анатема]]''', а не '''отлъчване''', '''екскомуникиране''' или '''проклятие'''. Където е уместно, вмъквайте в текста на статията бележки за чуждоезиковите термини. Причината да отдадем предпочитание на гръцкия език е, че на него са написани повечето църковни книги, което определя универсалното му значение.
В статиите, които касаят [[западeн Западен обряд|западния обряд]], вероятно ще бъде предпочетен латинският език, макар че най-вероятно повечето литургични и богословски термини отдавна имат съответствия в българския език.
==Литературен български==
Пишете на литераттурен български литературен български, според правописния речник, в заглавието и в текста на статиите. Така например, пишете "манастир", а не "монастир". Когато се допуска една дума да бъде изписвана по няколко различни начина, използвайте един от тях в цялата статия (напр. думата "ипостазирам" трябва да бъде написана или "ипостазирам", или "хипостазирам", но не ту по единия начин, ту по другия).
===Имена===
== Църкви ==
Виж: '''[[:en:OrthodoxWiki:Style_Manual_%28Churches%29|OrthodoxWiki:Ръководство за стила на писане (Църкви)]]
 
==Манастири, Енории и Богословски училища==
Поради факта, че има толкова много общности с еднакви имена, статии за манастири, енории и богословски училища, трябва да бъдат именувани по следния начин: '''Име на общността (Местоположение)'''. Например, '''[[Православен манастир Св.Тихон (Южен Канаан, Пенсилвания)]]''', '''[[Hagia София (Константинопол)]]''', '''[[Гръцко православно училище за Богословие "Светия Кръст" (Бруклин, Масачузетс)]]''', или '''[[Манастир Св.Павел (Атон)]]'''. В заглавията на статиите за места, използвайте '''Св.''' (главно ''С'', следвано от малко ''в'', следвано от точка), а не '''Свети''', '''Св''', или '''С.'''. За множествено число използвайте '''Св.Св.''' (главно ''С'', следвано от малко ''в'', следвано от точка, следвано от главно ''С'', следвано от малко ''в'', следвано от точка).
 
==Книги от Библията==
Статии и линкове към Книги от Библията трябва да съответстват на ''линковете'' в каноничните списъци намиращи се в [[Светото Писание]] - обърнете внимание, че имената показани там не винаги съвпадат с "линковете" до които водят! Например,може да видите ''[[Книга на Неемия/Неемия]]'',което ви отвежда до [[Книга на Неемия]], не до [[Неемия]] (което е статия за пророк с това име).
 
Статиите за Библейски Книги трябва да бъдат включени в [[:Категория:Свето Писание]] and [[:Категория:Текстове]].
==Личности==
Виж: '''[[:en:OrthodoxWiki:Style_Manual_%28People%29|OrthodoxWiki:Ръководство за стила на писане (Личности)]]'''
 
==Списъчни статии==
С изключение на [[:Категория:Списъци|Списъчните]] статии, статии състоящи се от списък на нещо (например: [[Списък на Патриарси]], [[Списък на независими и самостоятелни Църкви]]) трябва да бъдат именувани: '''Списък на [избрания предмет]'''.
 
==Западно Богослужение==
За повечето теми свързани със [[Западното Богослужение]], където има сходност и с Византииската Литургия, добавете секция за самостоятелна статия относно характерните неща за Западното Богослужение. Например, вместо да има отделна статия за Одеждите в Западното Богослужение, към [[одежди]] трябва да бъде добавена секция именувана "Западно Богослужение" или нещо такова.
 
За достатъчно обширна тема изискваща отделна статия за Западното Богослужение, е възможно тази статия да има различно име като например Византииско Богослужение,но в скоби да е обозначено "Западно Богослужение" , например, '''[[Вечерня (Западно Богослужение)]]'''.
==Основни правописни правила==
* ''Бог'' (когато се използва като собствено име), ''Господ'', ''Христос'' и ''Троица''
* ''Църквата'', когато се отнася за общността на християните (обаче ''църква'' за отделна сграда)
* ''Писанието'', съответно ''Светото Писание'', когато става дума за Библията (обаче с малка буква, когато се отнася за писанията на други религии &ndashmdash; тогава името се схваща като нарицателно, а не като собствено)
* ''Изток'' и ''Запад'', когато се отнасят за страни, народи, култури (обаче ''изток'' и ''запад'', когато назовават посоките на света); напр. "Източната Църква" или "Западното богословие", но "западните епархии" или "апостолите отишли на изток"
* Прозвищата: ''Всевишния'', ''Всемогъщия'' и др.под., когато се отнасят за Бога, както и думи като ''Дева'', ''Богородица'', ''Кръстител'', когато са съставна част от собствено име или са употребени самостоятелно като собствени имена
* Собствените имена: ''Отец'', ''Син'', ''Дух  Свети'', ''ИсусИисус'', ''Йоан'', ''църквата "Св. ап. Павел"'' и др.под.
* Имената на църковните празници: ''Пасха'', ''Благовещение'', ''Богоявление'', ''Преображение'' и т.н. (обаче когато се използват за самото събитие, те са нарицателни имена и трябва да бъдат писани с малка буква, напр. "Твоето рождество, Христе Боже наш, изгря за света светлината на познанието.")
Следните думи трябва да бъдат изписвани '''с малки букви''' в статиите от OrthodoxWiki:
* ''православие'', ''християнство'' и др.под. &ndashmdash; имената на вероизповеданията и народите са нарицателни и се пишат с малка буква според правилата на българския език
* ''свети'', ''апостол'', ''епископ'' и т.н.; пред собствено име те могат да бъдат съкращавани съответно ''св.'', ''ап.'', ''еп.'' (напр. "св. Илия", "ап. Павел")
Личните местоимения=== Тире (съединителна чертица) ===В българския език има няколко вида съединителни чертици&nbsp;&mdash; къса, когато средна и дълга.  * Късата чертица се отнасят използва при полуслято писане. Не се отделя с интервали. Може да бъде набрана направо от клавиатурата.<BR>''Примери:'' "по-силен", "най-добър", "горе-долу", "тук-там". * Средна чертица се използва за Богаозначаване на разстояние или диапазон. Не се отделя с интервали. Не може да бъде набрана направо от клавиатурата&nbsp;&mdash; вместо това се използва командата "&amp;ndash;"<BR>''Примери:'' "влакът София&ndash;Варна", "17&ndash;25&nbsp;стр."<BR>Тези текстове са набрани по следния начин:<BR>"влакът София&amp;ndash;Варна", "17&amp;ndash;25&amp;nbsp;стр." * Между разделно написани думи се пише дълга чертица. Отделя се с интервали от двете страни, могат като интервалът отляво е несекаем (в противен случай тирето може да отиде в началото на реда, което е недопустимо, защото създава впечатление за пряка реч). Използва се още за отделяне на пряка реч от останалия текст. Не може да бъде набрана направо от клавиатурата&nbsp;&mdash; вместо това се използва командата "&amp;mdash;"<BR>''Пример:'' "В българския език има няколко вида съединителни чертици&nbsp;&mdash; къса, средна и дълга."<BR>Този текст е набран по следния начин:<BR>"В българския език има няколко вида съединителни чертици&amp;nbsp;&amp;mdash; къса, средна и дълга." Заб. Съществуват мнения, според които дългото и средното тире трябва да бъдат изписвани както уеднаквени. Някои автори настояват да се употребява само средно тире, други&nbsp;&mdash; само дълго. === Кирилско "и" с главнаударение ===Както е известно, така думата "и &#769;"&nbsp;&mdash; кирилското "и" с малка букваударение&nbsp;&mdash; е съкратената форма на местоименията "неин", "нейна", "нейно", "нейни" и "ней". Не може да бъде набрана направо от клавиатурата&nbsp;&mdash; вместо това се използва командата "и&amp;#769;".
=== Курсив ===
====Заглавия====
''Курсив'' трябва да бъде използван за заглавия, като следните:
* книги
* игри
* телевизионни сериали
* творби от визуалното изобразителното изкуствоКурсив се използва главно предимно за заглавия на по-дълги творби. Заглавия Ограждат се в кавички ("") заглавията на по-кратки творби,като следните, трябва да бъдат ограждани в кавички (""):
* статии, есета или документи
* песни
Има няколко случая, в които заглавието не трябва да бъде нито в се набира с курсив, нито да бъде поставяно и не се огражда в кавички:
* Библията
* Правни документи(примери: Конституцията, Декларацията за независимост) ====Дума като друга дума====Използвайте курсив, когато пишете думи, като имате предвид друго или когато използвоте букви. Например: *Терминът ''panning'' произхожда от ''panorama'', дума първоначално измислена през 1787. *Думата ''E'' е най-често срещаната буква за English. ===Дати===Линковете към датите в статиите, трябва да включват пълното име на месеца, следвано от арабски числа за датата. Използвайте '''[[Януари 1]]''' не '''Ян. 1''' или '''1 Януари'''. Тази стандартизация е за да подсигури, че страниците на [[Църковния календар]] работят както трябва. Годините трябва да бъдат оставени неподчертани, защото засега не предвиждаме да включваме статии, за съответни години. ==Wiki Mechanics==
===Категории===
Различните статии могат да бъдат причислени към повече от една категория. За по-прегледно, поставяйте категориите в края на статията, всяка отделна категория на нов ред. Например, задаването на категориите за St. [[св.&nbsp;Рафаел от Бруклин]] би имало следния вид:
:<b><nowiki>[[Категория:Американски светци]]</nowiki></b>
:<b><nowiki>[[Категория:Мисионери]]</nowiki></b>
:<b><nowiki>[[Категория:Светци]]</nowiki></b>
 
===Мъничета===
'''Мъниче''' е статия или абзац, където е нужно да се пише още, за да бъдат пълни. Ако създадете или видите такива, явно нуждаещи се да се добави още информация, то моля да напишете <nowiki>{{мъниче}}</nowiki> на подходящо място, например под заглавието им. Моля, избягвайте да създавате мъничета под предлог, че някога после ще ги дописвате.
 
Като напишете <nowiki>{{Мъниче}}</nowiki> това ще се покаже в статията така:
{|
|-
| <div id="stubmessage" class="toccolours plainlinks">Тази статия е мъниче. Ако имате идея как да я разширите, моля направете го без да се колебаете, за да помогнете на проекта. Просто щракнете на [{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=edit}} '''редактиране'''] и добавете знанията си.</div>
|}
==Допълнителни подробности за стила на писане==
*Започвайте статиите с '''темата в получер шрифт''' като част от уводен абзац, касаещ описваната тема. Уводният абзац би следвало да представлява кратко обобщение на съдържанието на статията.
*Когато създавате '''wiki-връзки''' в самата статия, е необходимо да създадете връзка за даден израз само в уводната част или когато този термин се използва за пръв път в статията. В по-дългите статии е приемливо да се създава връзка към даден термин и в началото на следващи по-главни раздели.
*Когато използвате името на човек за пръв път, изписвайте го изцяло (напр., например '''Metropolitanмитрополит'''), но го съкръщавайте съкращавайте в последствие (напр., например '''Metrмитр.''').
*Опитайте се да променяте начина, по който назовавате различните хора; не е нужно да изписвате '''св.''' пред името на светеца във всеки един случай, нито името и фамилията на владика всеки път, когато го назовавате.
*Създайте и '''Виж Вижте също''' (за вътрешни препратки към свързани статии) и раздел '''Външна връзка[и]Външни хипервръзки''' като последни редове в статията.
==Вижте също==
*'''[[:en:Help:How_to_write_a_great_article|How to write a great article]]'''
*'''[[:en:Help:Editing|Help:Editing]]'''*'''[[:en:Help:Contents|Help:Contents]]'''
==Външни линковехипервръзки==* [[w:Wikipedia:Ръководство за стила на писане|Wikipedia:Ръководство за стила на писане]] включва много полезни неща относно стила на писане на енциклопедии wiki. * [http://www.bartleby.com/141/ Елементи на стила на писане], От Уилям Стрънг, Журналист, е &nbsp;&mdash; класическо ръководство за използване на по английски езикот Уилям Стрънг, журналист.
<!--
[[Категория:Указания за пишещите|Ръководство за стила на писане]]
 
[[en:OrthodoxWiki:Style Manual]]
[[fr:OrthodoxWiki:Manuel de style]]
[[ro:OrthodoxWiki:Manual de stil]]
9193
редакции

Навигация