Кирил Скитополски

от енциклопедия Двери
Направо към: навигация, търсене

Кирил Скитополски (525-559) е православен монах и житиеписец, защитник на Халкидонския събор. Произхожда от гр. Скитопол в Източна Галилея (след 399 г. главен град на римската провинция Втора Палестина). 18-годишен се посвещава на монашеския живот, като се подвизава последователно в лаврата Каламон, манастира на св. Евтимий Велики, Новата лавра и Великата лавра на св. Сава Освещени.

Автор е на седем агиографски текста - жития на св. Евтимий Велики, св. Сава Освещени, св. Кириак Отшелник, св. Йоан Исихаст, св. Теодосий Велики, св. Теогний и св. Авраамий. Корпусът от написаните от него жития е издаден за първи път от Едуард Шварц (Schwartz, E. Kyrillos von Skythopolis. Texte und Untersuchungen 49, 2. Leipzig, 1939), а по-късно и от Андре-Жан Фюстижие (Festugière, A.-J. Les moines d’Orient III. Les moines de Palestine: III/1 Cyrille de Scythopolis. Vie de Saint Euthyme. Paris, 1962; III/2 Cyrille de Scythopolis. Vie de Saint Sabas. Paris, 1962; III/3 Cyrille de Scythopolis. Vie des Saints Jean l’Hésychaste, Kyriakos, Théodose, Théognios, Abraamios; Théodore de Pétra. Vie de Saint Théodosios. Paris, 1963). В превод на английски тези текстове са достъпни в изданието: The Lives of the Monks of Palestine by Cyril of Scythopolis. Translated by R. M. Price with an Introduction and Notes by John Binns. Cistercian Publications. Kalamazoo, Michigan, 1991.

Кирил Скитополски е и един от монасите, остро противопоставили се на оригенизма през първата половина на VІ век. След 559 г. сведенията за живота му прекъсват.